Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem interaktywnych aplikacji internetowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami programowania w języku JavaScript oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji internetowych w architekturze "Single-page application" przy użyciu frameworka AngularJS.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • konstruować czytelne i wydajne aplikacje w JavaScript z wykorzystaniem aktualnych możliwości tego języka,
 • prawidłowo i efektywnie skonfigurować środowisko do pracy z zaawansowanymi projektami front-endowymi,
 • stosować mechanizmy pozwalające kontrolować jakość kodu aplikacji JavaScript,
 • zaimplementować architekturę Model-View-Controller w aplikacji webowej dzięki użyciu AngularJS,
 • korzystać z bogatego wachlarza komponentów wbudowanych w AngularJS oraz budować własne, reużywalne komponenty.

Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom samodzielne tworzenie zaawansowanych interfejsów aplikacji webowych.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku JavaScript.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto)wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. JavaScript - zagadnienia zaawansowane
  1. jQuery vs implementacja natywna
   • Selektory
   • Manipulacja DOM
   • Obsługa zdarzeń
   • Ajax
  2. Dobre praktyki
   • Debugging
   • Statyczna analiza kodu
   • Strict mode
   • Dziedziczenie prototypowe
   • Hoisting
   • IIFE
   • Obietnice
   • Wzorzec modułu
   • ECMAScript 5 i lodash - programowanie funkcyjne
   • ECMAScript 6 - od czego zacząć
  3. Testy jednostkowe
   • Karma
   • Najpopularniejsze frameworki testowe
 2. Front-end workflow
  1. Zarządzanie pakietami dla serwera i przeglądarek
  2. Automatyzacja zadań
  3. Rozszerzenia usprawniające pracę z HTML, CSS i JS
  4. Generatory konfiguracji i struktur projektów
 3. Angular JS
  1. Czym jest wzorzec MVVW i MVW:
   • Budowa aplikacji opartych o Angular JS
  2. Modele w Angular JS:
   • Objaśnienie działania modeli w Angular JS
   • Wiązanie modeli w dwie i jedną stronę
  3. Widoki i standardowe dyrektywy:
   • Zasada działania widoków w Angular JS
   • Przykładowe wbudowane dyrektywy i ich praktyczne zastosowanie
   • Użycie filtrów w widokach i poza nimi
   • Budowa własnych filtrów
   • Testy jednostkowe filtrów
  4. Usługi:
   • Czym są usługi i do czego służą
   • Wstrzykiwanie usług: możliwości i zagrożenia
   • Wykorzystywanie usługi do współdzielenia danych między kontrolerami
   • Różne możliwości deklaracji usług
  5. Dyrektywy:
   • Omówienie typów dyrektyw: komponenty, dekoratory i strukturalne
   • Dziedziczony i izolowany scope, przekazywanie danych do dyrektywy
   • Transkluzja
   • Funkcje preLink, postLink i compile
   • ngModelController
   • Zagnieżdżone dyrektywy
   • Komunikacja między dyrektywami
   • Testy jednostkowe dyrektyw
  6. Formularze:
   • Budowa formularzy, użycie wbudowanych walidatorów
   • Budowanie własnych walidatorów
   • Testy jednostkowe walidatorów
   • Walidatory asynchroniczne
   • Wyświetlanie informacji o poprawności danych
  7. Routing:
   • ładowanie szablonów po zmianie url
   • korzystanie z wielu widoków dla jednego i wielu kontrollerów
   • Porównanie możliwości ngRoute i UI Router
  8. Dobre praktyki:
   • Strukturyzowanie kodu
   • Sposoby konfiguracji komponentów
   • Optymalizacja wydajności aplikacji

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email