Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla programistów znających język Swift i platformę iOS, chcących poznać jeden z najbardziej
znanych frameworków realizujących utrwalanie i dostęp do danych.

Cel szkolenia:

 • Gruntowne poznanie frameworku i jego możliwości
 • Zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wykorzystania Core Data w realnych projektach
 • Poznanie dobrych praktykach związanych z realizacją warstwy utrwalania opartej o Core Data

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie charakteryzuje się rozbudowaną częścią warsztatową obejmującą zarówno tworzenie realnego projektu jak i niezależne ćwiczenia ułatwiające zrozumienie i przyswojenie zdobywanej wiedzy. Przedstawiane są dobre praktyki, sprawdzone wzorce rozwiązywania typowych problemów, a także techniki związane z optymalizacją wydajności i testowaniem kodu.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania na platformie iOS (język Swift).

Parametry szkolenia:

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Architektura i główne założenia
  • Bazowa konfiguracja
  • Modelowanie i dostęp do danych
  • Zalety, wady, alternatywy
 2. Core Data Stack
  • Managed Object Model
  • Persistent Store
  • Persistent Store Coordinatior
  • Managed Object Context
  • Konfiguracja i sposób użycia
 3. Modelowanie danych
  • NSManagedObject
  • Typy standardowe i modelowanie danych
  • Obsługa typów niestandardowych
  • Walidacja
  • Propagacja kontekstu
  • Relacje - tworzenie i zarządzanie
 4. Dostęp do danych
  • NSFetchRequest
  • Predykaty
  • Sortowanie
  • Zapytania asynchroniczne
  • Batch updates
  • Caching
  • Monitorowanie zmian
  • Zarządzanie pamięcią
  • Praca z wieloma kontekstami
 5. Migracja danych
  • Wersjonowanie
  • Typy migracji
  • Automatyczne i ręczne mapowanie modelu
  • Migracja między różnymi wersjami
  • Weryfikacja poprawności
 6. Zagadnienia zaawansowane
  • Mierzenie i optymalizacja wydajności
  • Testowanie
  • Dobre praktyki i wzorce

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email