Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, pragnących zapoznać się z frameworkiem Grails, pozwalającym na szybkie tworzenie kompleksowych aplikacji internetowych, a w szczególności aplikacji web 2.0.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie możliwości oraz nabycie umiejętności tworzenia aplikacji webowych w oparciu o framework Grails. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak błyskawicznie przygotować warstwę prezentacji, kontroli przepływu i zarządzania danymi w Grails, wykorzystując to, co najlepsze w takich frameworkach jak Spring czy Hibernate, bez zbędnej konfiguracji, przy pomocy mniejszej ilości kodu i tym samym dużo krótszym czasie. Nauczą się również podstaw coraz popularniejszego języka Groovy oraz zobaczą, jak łatwo Grails integruje się z innymi technologiami i frameworkami.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java, oraz minimalne doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźna przewaga warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta aplikacja wykorzystująca możliwości frameworka Grails.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Podstawowe założenia Grails
  2. Możliwości Grails
  3. Porównanie z innymi technologiami
  4. Kiedy wybrać Grails?
 2. Pierwsza aplikacja
  1. Instalacja i konfiguracja Grails
  2. Jak za pomocą kilku komend stworzyć prostą aplikację?
  3. Organizacja aplikacji opartej o Grails
  4. Rozwijanie aplikacji opartej o Grails – praktyczne wskazówki
 3. Składnia Groovy (na potrzeby Grails)
  1. Java i Groovy – najważniejsze różnice
  2. Kolekcje i iteracje
  3. Domknięcia
 4. Model domenowy w Grails
  1. Modelowanie
   1. Relacja 1:1
   2. Relacja 1:n
   3. Relacja n:n
   4. Dziedziczenie
   5. Kompozycja
   6. Kolekcje
  2. Persystencja danych
   1. Podstawowe operacje
   2. Przeszukiwanie danych
   3. Zagadnienia zaawansowane
 5. Przepływ sterowania w Grails
  1. Zasięgi widoczności
  2. Kontrolery
  3. Przekazywanie parametrów
 6. Technologie widoku
  1. Groovy Server Pages
  2. Walidacja
  3. Definiowanie własnych tagów GSP
  4. Szablony
  5. Internacjonalizacja
 7. Serwisy
 8. Testowanie
  1. Podejście do testowania
  2. Wsparcie do testów Grails
 9. Bezpieczeństwo
 10. Wdrożenie
  1. Tryby pracy aplikacji
  2. Konfiguracja
  3. Proces startowania
 11. Plugin'y i integracja z innymi technologiami
 12. Grails – następne kroki

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email