Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów aplikacji na platformie JEE, pragnących zapoznać się z frameworkiem Seam, pozwalającym na szybkie tworzenie ergonomicznych aplikacji internetowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności tworzenia skalowanych aplikacji, zgodnie z arkanami sztuki: od komponentów biznesowych po wysoce ergonomiczne i funkcjonalne interfejsy wpisujące się w nurt WEB 2.0. Uczestnicy poznają framework Seam, obecnie jeden z najpopularniejszych frameworków, adresujących aplikacje oparte na JPA EJB i JSF. W szczególności dowiedzą się: jak Seam przyspiesza prace nad tworzeniem aplikacji WWW, jak rozwiązuje typowe problemy aplikacji WWW, jak poprawia ergonomie i wydajność aplikacji, z jakimi technologiami integruje się Seam i jaka wartość do aplikacji mogą one wnieść.

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje całościowo i wyczerpująco zagadnienia tworzenia aplikacji internetowych.

W przeciwieństwie do większości szkoleń, szkolenie to nie koncentruje się na jednej technologii, lecz zawiera najważniejsze zagadnienia z wybranych technologii. Dzięki temu, uczestnicy po skończeniu szkolenia, będą mogli tworzyć samodzielnie kompletne aplikacje WWW, uzupełniając już we własnym zakresie wiedzę o pojawiające się nowe potrzeby.

Program jest ciągle uaktualniany, tak, by uwzględniać nowo powstające trendy.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java, relacyjnych baz danych i SQL, a także doskonałą znajomość technologii: JSF, JPA(lub Hibernate), mile widziane EJB.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
  2. Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, RMI, Servlet, JSP, EJB, webserwisy
  3. Zagadnienia projektowania aplikacji na platformie JEE, doboru technologii, bezpieczeństwa etc.
 2. Przegląd kluczowych technologii
  1. EJB 3.0
  2. Java Persistence API
  3. JSF
 3. Seam
  1. Wstęp do Seam
   1. Zadania Seam
   2. Architektura aplikacji opartych na Seam
  2. Model komponentowy Seam
   1. Komponenty Seam
    1. typy
    2. sposoby definiowania
    3. role
    4. cykl życia
    5. przegląd komponentów wbudowanych
   2. Konteksty Seam
    1. rodzaje kontekstów
    2. dostęp do kontekstów a współbieżność
    3. komunikacja między-kontekstowa
   3. Bijekcja
   4. Metody fabrykujące i zarządzające
  3. Praca z projektem
   1. Generacja szkieletu aplikacji – Scaffolding
   2. Narzędzia wspierające implementacje w Seam w tym JBOSS Tools/ Redhat developer studio
   3. Debugowanie aplikacji Seam
  4. Seam jako framework MVC do tworzenia aplikacji internetowych
   1. Model nawigacji
    1. pages.xml
    2. jPDL pageflow
    3. nawigacja a MVC
     1. pull-MVC vs push-MVC,
     2. akcje
   2. Seam a REST
   3. Obsługa wyjątków
    1. antotacje
    2. pages.xml
    3. wyjątki a transakcje
   4. Konwersja i Walidacja
    1. Komponenty Seam jako konwertery i walidatory JSF
    2. Hibernate Validators a walidacja
    3. Dekoracje i ajax4jsf
   5. Internacjonalizacja i Personalizacja Aplikacji
    1. Lokalizacja
    2. Strefy czasowe
    3. Skiny
   6. Konwersacje
    1. Cykl życia konwersacji
    2. Propagacja konwersacji
    3. Workspace i BreadCrumb
    4. Konwersacje z SFSB i optymalizacja styku aplikacja -> baza danych
   7. Seam application framework
   8. Zarządzanie transakcjami i trwałością przez Seam
   9. Interfejs oparty o Gogle Web Toolkit (GWT)
  5. Seam a intergracja
   1. integracja z silnikiem procesów biznesowych jBPM
   2. integracja z silnikiem reguł Drools
   3. integracja ze Spring
   4. iText/PDF
   5. Email
  6. Przegląd annotacji i komponentów Seam
  7. Metody asynchroniczne i JMS
  8. Zagadnienia wdrażania
   1. Konfiguracja i pakowanie aplikacji
   2. Model bezpieczeństwa
  9. Testowanie Aplikacji Seam
   1. Testy jednostkowe
   2. Testy integracyjne
  10. Zagadnienia wydajności
   1. Cache JPA
   2. Cache stron

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email