Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do programistów języka Java chcących tworzyć skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje z wykorzystaniem framework Spring.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku oraz zrozumienie idei programowania z użyciem interfejsów, wstrzykiwania zależności i aspektów. Szkolenie ma charakter mocno warsztatowy - podczas całego tygodnia uczestnicy wraz z prowadzącym rozwijają jedną aplikację ucząc się praktycznie kolejnych elementów frameworku.

Uczestnicy dowiedzą się między innymi: * jakie są możliwości i zastosowanie frameworku * czym jest idea inwersji kontroli / wstrzykiwania zależności oraz jakie płyną z niej korzyści * jak tworzyć i konfigurować własne komponenty, a także wykorzystywać usługi dostarczone w ramach Springa * w jaki sposób separować logikę biznesową od funkcjonalności pobocznych takich jak logowanie, bezpieczeństwo czy obsługa transakcji * jak testować aplikacje na poziomie jednostkowym i integracyjnym * jak integrować się z rozwiązaniami JEE

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java na poziomie średnio zaawansowanym, elementarna wiedza z zakresu technologii wchodzących w skład platformy JEE oraz podstawowa znajomość SQL i relacyjnych baz danych.

Parametry szkolenia:

5*7 godzin wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Charakterystyka frameworku
  • Programowanie z użyciem interfejsów
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Separacja odpowiedzialności z wykorzystaniem AOP
  • Konfigurowanie projektu
  • Schemat budowy aplikacji
 2. Kontener Spring
  • Przegląd dostępnych implementacji
  • Konfiguracja (XML, adnotacje, JavaConfig)
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Zasięg i cykl życia beanów
  • Postprocesory
  • Konwertery
  • Event bus i programowanie przez zdarzenia
  • Spring Expression Language
 3. Programowanie aspektowe
  • Wprowadzenie do koncepcji AOP
  • Terminologia
  • Tworzenie, konfigurowanie i podpinanie aspektów
  • Przechwytywanie argumentów i wyników zwracanych z metod
  • Kontekst i kolejność wykonywania
 4. Warstwa dostępu do danych
  • Konfigurowanie połączenia do bazy (standalone, pula, jndi)
  • Szablony JDBC
  • Menadżer transakcji
  • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego
  • Zatwierdzanie i wycofywanie transakcji
  • Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
  • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
  • Tworzenie warstwy utrwalania z wykorzystaniem Spring Data
 5. Warstwa prezentacji
  • Wzorzec Model-View-Controller
  • Wprowadzenie do Spring MVC
  • Cykl obsługi żądania
  • Konfiguracja aplikacji webowej (xml, adnotacje, JavaConfig)
  • Budowa i mapowanie kontrolerów
  • Obsługa formularzy
  • Walidacja
  • Internacjonalizacja
  • Integracja z innymi frameworkami webowymi
 6. Usługi oparte o architekturę REST
  • Mapowanie kontrolerów
  • Negocjacja treści
  • Obsługa nagłówków i ciasteczek
  • Statusy odpowiedzi
  • Mapowanie i obsługa wyjątków
  • Konwertery
 7. Spring Security
  • Architektura, komponenty i podstawowe usługi mechanizmu bezpieczeństwa
  • Konfiguracja bezpieczeństwa (uwierzytelnianie, autoryzacja dostępu, wylogowanie, remember-me, csrf filter)
  • Zarządzanie sesją
  • Customizacja wybranych komponentów mechanizmu bezpieczeństwa
  • Integracja z Spring OAuth
 8. Wybrane zagadnienia (opcjonalnie)
  • Konfiguracja z użyciem Spring Boot
  • Testy jednostkowe i integracyjne
  • Uruchamianie i zarządzanie zadaniami
  • Wykorzystanie pamięci cache
  • Integracja z Java EE
  • Zarządzanie zadaniami

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email