Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób pragnących zdobyć jak i uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą technologii potrzebnych do budowy stron i aplikacji internetowych w warstwie przeglądarki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szerokim zakresem zagadnień dotyczących języków HTML, CSS i JavaScript oraz z Bootstrap, najpopularniejszym frameworkiem UI, w stopniu pozwalającym na swobodne programowanie interfejsów graficznych aplikacji webowych.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny. Jego głównym założeniem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę złożonego projektu jak i niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

Wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób o dowolnym poziomie umiejętności technicznych.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  1. Podział odpowiedzialności między HTML, CSS i JavaScript

  2. Omówienie najpopularniejszych edytorów/IDE

  3. Używanie przeglądarki jako środowiska programistycznego

 2. HTML

  1. Czym jest HTML?

  2. Odmiany standardu HTML

  3. Konstrukcja tagów

  4. Struktura strony HTML

  5. Gotowe szablony HTML - sprawne rozpoczęcie pracy z frontendem

  6. Podstawowe grupy tagów

   • Doctype i meta tagi

   • Elementy inline

   • Elementy blokowe

  7. Umieszczanie tekstu w dokumencie

   • Nagłówki i paragrafy

   • Rodzaje list

   • Inne elementy

  8. Osadzanie multimediów w dokumencie

   • Obrazki

   • Canvas

   • SVG

   • Audio i wideo

  9. Praca z formularzami

   • Podstawowe elementy i typy pól

   • Typy pól wprowadzone w HTML5

   • Walidacja

   • Dodatkowe atrybuty wpływające na użyteczność i dostępność

  10. Możliwości i właściwe zastosowanie tabel

   • Podstawowe tagi

   • Grupowanie kolumn i wierszy

  11. Inne grupy tagów

   • Meta tagi

   • Osadzanie skryptów i arkuszy stylów

  12. Semantyczność tagów i dlaczego to takie ważne?

  13. WAI-ARIA czyli zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych

 3. CSS

  1. Podstawy stylowania stron www

   • Sposoby dołączania stylów do strony

   • Selektory i pojęcie specificity

   • Stylowanie tekstu, web fonts i font stacks

   • Metody określania kolorów

   • Różne jednostki, kiedy stosować które?

   • Określanie wymiarów elementów, Box model

   • Pozycjonowanie, opływanie i związane z nimi wyzwania

   • Stylowanie strony do druku

  2. Zagadnienia uzupełniające

   • Flexbox

   • Transformacje i animacje

   • Zaawansowane stylowanie tła

   • Praktyczne zastosowania pseudoselektorów

  3. Podstawy Responsive Web Design

   • Media Queries

   • Podejście “mobile first”

  4. Strategie w pracy z CSS

   • Resetowanie i normalizacja stylów

   • Organizacja kodu w plikach

   • Metodologia BEM

   • Wykrywanie możliwości przeglądarek

   • Stylowanie działające na różnych przeglądarkach

 4. JavaScript

  1. Wprowadzanie

   • Typy

   • Obiekty i funkcje

   • Instrukcje sterujące

   • Format JSON

   • Asynchroniczny JavaScript

   • Hoisting

   • Zasięg zmiennych

   • Domknięcia i ich praktyczne zastosowanie

   • Kontekst i obiekt "this"

   • Omówienie wersji JavaScriptu

  2. JavaScript w przeglądarce

   • Ładowanie skryptów

   • Obiekty globalne

   • Praca z Document Object Model

   • Zdarzenia i wywołania zwrotne

   • Organizacja kodu w moduły

  3. jQuery

   • Podstawy jQuery

   • Wyszukiwanie elementów w dokumencie

   • Modyfikacja DOM

   • Praca ze zdarzeniami

   • Obsługa zdarzeń dla dynamicznie dodawanych elementów

   • Zapytania AJAX

   • Inne wartościowe funkcje udostępniane przez bibliotekę

   • Dobre praktyki w pracy z jQuery

   • Przydatne i popularne pluginy

   • Kiedy używać jQuery?

  4. Dodatkowe narzędzia i biblioteki

   • Bower - sprawne zarządzanie zależnościami

   • Underscore / Lo-Dash

   • Narzędzia do optymalizacji kodu

   • Niezawodne korzystanie z CDN

 5. Bootstrap

  1. Dlaczego potrzebujemy frameworków UI?

  2. Zestawienie najpopularniejszych rozwiązań

  3. Ćwiczenia z podstawowymi elementami frameworka Bootstrap

   • Czym jest Grid System?

   • Układ kolumnowy

   • Implementacja wzorców Responsive Design

   • Budowanie formularzy

   • Elementy nawigacji

   • Stylowanie tekstu i grafik

   • Efektywne użycie ikon

   • Inne przydatne struktury i klasy pomocnicze

  4. Komponenty JavaScript

  5. Dostosowywanie elementów Bootstrap do potrzeb projektu

   • Ograniczanie rozmiaru biblioteki

   • Zmiana wyglądu, własne skórki

 6. Informacje uzupełniające

  1. Jak efektywnie aktualizować wiedzę?

  2. Co dalej? Możliwe kierunki rozwoju

  3. Przydatne zasoby

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email