Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób pragnących zdobyć jak i uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą technologii potrzebnych do budowy stron i aplikacji internetowych w warstwie przeglądarki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szerokim zakresem zagadnień dotyczących języków HTML, CSS i JavaScript oraz z Bootstrap, najpopularniejszym frameworkiem UI, w stopniu pozwalającym na swobodne programowanie interfejsów graficznych aplikacji webowych.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny. Jego głównym założeniem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę złożonego projektu jak i niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić omawiane zagadnienia.

Wymagania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób o dowolnym poziomie umiejętności technicznych.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  1.1. Podział odpowiedzialności między HTML, CSS i JavaScript

  1.2. Omówienie najpopularniejszych edytorów/IDE

  1.3. Używanie przeglądarki jako środowiska programistycznego

 2. HTML

  2.1. Czym jest HTML?

  2.2. Odmiany standardu HTML

  2.3. Konstrukcja tagów

  2.4. Struktura strony HTML

  2.5. Gotowe szablony HTML - sprawne rozpoczęcie pracy z frontendem

  2.6. Podstawowe grupy tagów

  • Doctype i meta tagi

  • Elementy inline

  • Elementy blokowe

  2.7. Umieszczanie tekstu w dokumencie

  • Nagłówki i paragrafy

  • Rodzaje list

  • Inne elementy

  2.8. Osadzanie multimediów w dokumencie

  • Obrazki

  • Canvas

  • SVG

  • Audio i wideo

  2.9. Praca z formularzami

  • Podstawowe elementy i typy pól

  • Typy pól wprowadzone w HTML5

  • Walidacja

  • Dodatkowe atrybuty wpływające na użyteczność i dostępność

  2.10. Możliwości i właściwe zastosowanie tabel

  • Podstawowe tagi

  • Grupowanie kolumn i wierszy

  2.11. Inne grupy tagów

  • Meta tagi

  • Osadzanie skryptów i arkuszy stylów

  2.12. Semantyczność tagów i dlaczego to takie ważne?

  2.13. WAI-ARIA czyli zapewnienie dostępności dla niepełnosprawnych

 3. CSS

  3.1. Podstawy stylowania stron www

  • Sposoby dołączania stylów do strony

  • Selektory i pojęcie specificity

  • Stylowanie tekstu, web fonts i font stacks

  • Metody określania kolorów

  • Różne jednostki, kiedy stosować które?

  • Określanie wymiarów elementów, Box model

  • Pozycjonowanie, opływanie i związane z nimi wyzwania

  • Stylowanie strony do druku

  3.2. Zagadnienia uzupełniające

  • Flexbox

  • Transformacje i animacje

  • Zaawansowane stylowanie tła

  • Praktyczne zastosowania pseudoselektorów

  3.3. Podstawy Responsive Web Design

  • Media Queries

  • Podejście "mobile first"

  3.4. Strategie w pracy z CSS

  • Resetowanie i normalizacja stylów

  • Organizacja kodu w plikach

  • Metodologia BEM

  • Wykrywanie możliwości przeglądarek

  • Stylowanie działające na różnych przeglądarkach

  3.5. Preprocesory CSS

  • Podstawy języka SASS

  • Praktyczne zastosowanie we współczesnych frameworkach CSS

 4. JavaScript

  4.1. Wprowadzanie

  • Typy

  • Obiekty i funkcje

  • Instrukcje sterujące

  • Format JSON

  • Asynchroniczny JavaScript

  • Hoisting

  • Zasięg zmiennych

  • Domknięcia i ich praktyczne zastosowanie

  • Kontekst i obiekt this

  4.2. JavaScript w przeglądarce

  • Ładowanie skryptów

  • Obiekty globalne

  • Praca z Document Object Model

  • Zdarzenia i wywołania zwrotne

  4.3. ECMAScript2015 i nowsze

  • Moduły

  • Obiekt Promise

  • Arrow function

  • Destructuring

  • Inne nowości w języku JavaScript

  • Przykłady typowych zastosowań nowej składni

  4.4. Narzędzia i biblioteki ekosystemu JavaScript

  • Wprowadzenie do NPM

  • Podstawy Webpack

  • Transpilacja kodu z Babel

 5. Bootstrap

  5.1. Dlaczego potrzebujemy frameworków UI?

  5.2. Zestawienie najpopularniejszych rozwiązań

  5.3. Ćwiczenia z podstawowymi elementami frameworka Bootstrap

  • Czym jest Grid System?

  • Układ kolumnowy

  • Implementacja wzorców Responsive Design

  • Budowanie formularzy

  • Elementy nawigacji

  • Stylowanie tekstu i grafik

  • Efektywne użycie ikon

  • Inne przydatne struktury i klasy pomocnicze

  5.4. Komponenty JavaScript

  5.5. Dostosowywanie elementów Bootstrap do potrzeb projektu

  • Ograniczanie rozmiaru biblioteki

  • Zmiana wyglądu, własne skórki

 6. Informacje uzupełniające

  6.1. Jak efektywnie aktualizować wiedzę?

  6.2. Co dalej? Możliwe kierunki rozwoju

  6.3. Przydatne zasoby

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email