Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, którzy chcą poznać nowoczesne poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem zaawansowanych aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki. Oraz którzy chcą poznać nowoczesne metody budowy aplikacji serwerowych w technologi Node.js i TypeScript.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami programowania w języku JavaScript oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji internetowych w architekturze “Single-page application” przy użyciu frameworka Angular.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • konstruować czytelne i wydajne aplikacje w JavaScript oraz TypeScript z wykorzystaniem aktualnych możliwości tych języków,
 • używać elementów programowania funkcyjnego i reaktywnego do rozwiązywania typowych problemów,
 • prawidłowo i efektywnie skonfigurować środowisko do pracy z zaawansowanymi projektami front-endowymi,
 • stosować mechanizmy pozwalające kontrolować jakość kodu aplikacji JavaScript,
 • stworzyć aplikację opartą na komponentach

Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom samodzielne tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych. Głównym celem drugiej części szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej tworzyć aplikacje serwerowe w oparciu o Node.js i TypeScript, a w tym:

 • Poznasz dobre praktyki, wzorce architektoniczne i narzędzia pozwalające na budowanie aplikacji, które będą skalowalne oraz łatwe w utrzymaniu i rozwoju.
 • Poznasz architekturę Node.js oraz frameworka Express.js.
 • Porównasz aplikację napisaną w czystym JavaScript oraz napisaną w TypeScript.
 • Poznasz nowoczesny framework NestJS i porównanie jego zalet na tle aplikacji opartej o Express.
 • Poznasz podstawy TypeScript na praktycznych przykładach.
 • Zbudujesz REST API za pomocą NestJS wraz z automatycznie generowaną dokumentacją w formacie Swagger.
 • Połączysz się z baza danych SQL przy użyciu TypeORM.
 • Wykorzystasz i wzbogacisz swoją wiedzę tak, by stworzyć skalowalną aplikację Node.js w NestJS
 • Nauczysz się jak pisać i uruchamiać testy jednostkowe oraz e2e.

Program szkolenia

Program

 1. JavaScript i TypeScript

  1. Programowanie reaktywne z RxJS

  2. ECMAScript 2015

   1. Narzędzia do transpilacji

   2. Podstawowe struktury

   3. Praktyczne zastosowanie

   4. Linting kodu ES2015

  3. TypeScript

   1. Wprowadzenie do TypeScript

   2. Migracja na TypeScript

   3. Definicje typów dla zewnętrznych bibliotek

   4. Linting TypeScript

 

 1. Angular

  1. Angular a AngularJS - różnice i cechy wspólne

  2. Architektura Angular

   1. Elementy składowe frameworka

   2. Wstrzykiwanie zależności w Angular

  3. Startowanie aplikacji

  4. Komponenty

   1. Proste komponenty

   2. Komponenty zagnieżdżone

   3. Przekazywanie parametrów do komponentu

   4. Metody komunikacji między komponentami

   5. Cykl życia komponentów

  5. Warstwa widoku

   1. Elementy składni szablonów

   2. Poszczególne rodzaje wiązania danych

   3. Dyrektywy strukturalne

  6. Formularze

   1. Budowa formularzy

   2. Stany pól formularza

   3. Obsługa walidacji

   4. Własne reguły walidacj

  7. Komunikacja z RESTowym API

   1. Wprowadzenie do modułu HttpClient

   2. Metody i dodatkowa konfiguracja zapytań

  8. Usługi

   1. Organizacja danych w aplikacji

   2. Wykorzystanie RxJS

  9. Filtry

   1. Filtrowanie danych za pomocą Pipe

   2. Przekazywanie parametrów do fitru

   3. Filtry stanowe i asynchroniczne

  10. Routing

   1. Idea routingu w aplikacjach SPA

   2. Podstawy Component Routera

   3. Routing strategies

   4. Przekazywanie parametrów w URL

   5. Routing zagnieżdżony

   6. Cykl życia w routingu i jego praktyczne zastosowanie

  11. Testy jednostkowe elementów składowych aplikacji

   1. Testowanie filtrów

   2. Testowanie usług

   3. Mockowanie komunikacji http

   4. Testowanie komponentów

   5. Testowanie formularzy

 

 1. Architektura NestJS

  1. Nest CLI

   1. Generowanie nowej aplikacji

   2. Generowanie komponentów aplikacji

  2. Dependency Injection

  3. Module

  4. Controller

  5. Providers

  6. Service

  7. Guard

  8. Middleware

  9. Custom Decorators

  10. Pipes

  11. Interceptors

  12. Exception Filter

 

 1. Budowa REST API

  1. Routing

  2. Autoryzacja

  3. Walidacja

  4. Upload plików

  5. Generowanie dokumentacji Swagger

  6. Serwowanie HTML i plików statycznych

  7. Konfiguracja

 

 1. Bazy danych

  1. TypeORM

  2. SQLite/MySQL

 

 1. Testowanie

  1. Testy e2e

   1. Zapytania: GET, POST, DELETE...

   2. Upload plików

  2. Testy jednostkowe

   1. Testowy moduł

   2. Mockowanie serwisów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email