Firebase jest zestawem usług Backend as a Service dostarczanych przez Google, składającym się m.in. z bazy typu NoSQL, hostingu oraz Funkcji. Umożliwia szybki rozwój oraz późniejsze skalowanie projektów internetowych.

Adresaci szkolenia

Programiści chcący poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność korzystania z usług typu BaaS udostępnianych przez Google.

Cel szkolenia

Poznanie możliwości Google Firebase i powiązanych usług oraz nabycie praktycznych umiejętności ich wykorzystywania.

Mocne strony szkolenia

Podejście warsztatowe - zestaw poruszanych zagadnień i ćwiczeń skonstruowany w taki sposób, aby uczetsnik w wyniku szkolenia zaimplementował rozwiązania spotykane w realnych projektach.

Wymagania

Podstawowa znajomość języka JavaScript.

Parametry szkolenia

 • 3 * 8 godzin
 • wykłady i warsztaty
 • maksymalna liczba uczestników: 8

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • Co to jest serverless?
  • Porównanie serverless u różnych dostawców
 2. Podstawy Firebase
  • Koncepcja NoSQL
  • Wprowadzenie do Firebase
  • Konsola Firebase
  • Typy danych
  • Organizacja danych
 3. Komunikacja z Firebase
  • Odczyt jednorazowy i ciągły
  • Zapis, aktualizacja i usuwanie
  • Sortowanie, filtrowanie i paginacja
 4. Optymalizacja bazy
  • Definiowanie indeksów
 5. Autentykacja Firebase
  • Rodzaje autentykacji
  • Konfiguracja podstawowej autentykacji
  • Autentykacja OAuth
 6. Autoryzacja
  • Wprowadzenie do autoryzacji
  • Podstawowa autoryzacja
  • Role
  • Definiowanie reguł dostępu
  • Walidacja
  • Obsługa błędów
 7. Firebase Hosting
  • Omówienie usługi
  • Praca z Firebase CLI
  • Konfiguracja i deployment
 8. Integracja z aplikacją front-end
  • Angular
  • React
 9. Firebase Functions
  • Tworzenie funkcji
  • Definicja zmiennych środowiskowych
  • Łączenie z bazą danych
  • Wywoływanie funkcji
   • z poziomu zapytania HTTP
   • poprzez zmiany w Firestore
   • poprzez zdarzenia w bazie danych
  • Zarządzanie funkcjami
  • Uruchamianie lokalne i testowanie
  • Monitorowanie funkcji Firebase

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email