Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów korzystających już z technologii GWT (dawne Google Web Toolkit), którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych wersji tego frameworku oraz poznać dodatkowe biblioteki, ułatwiające pracę programisty.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu omówiona zostanie koncepcja architektury Model-View-Presenter, szyny aplikacyjnej oraz wzorca Command w zastosowaniu do aplikacji w GWT. Przedstawiony zostanie paradygmat wstrzykiwania zależności, a także możliwość integracji aplikacji GWT z biblioteką Google Guice, GIN i z JPA. Zaprezentowany zostanie proces tworzenia kompletnej aplikacji internetowej z wykorzystaniem GWT, wraz z aspektami walidacji danych wprowadzanych przez użytkownika, bezpieczeństwa, architektury i sposobów testowania. Przedstawiona zostanie również gama dodatkowych bibliotek wspierających tworzenie aplikacji w GWT.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie umożliwia szybką aktualizację wiedzy dotyczącej GWT (upgrade z wersji 1.x do 2.x) oraz zdobycie umiejętności tworzenia złożonych aplikacji z wykorzystaniem tego Framework, uwzględniając kwestie bezpieczeństwa, walidacji danych i integracji z innymi technologiami.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (polecamy kurs J/JP) oraz podstawowa znajomość GWT polecamy kurs J/GWTB lub J/GWT zamiast J/GWTADV).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest aplikacja obejmująca zasięgiem wszystkie omawiane aspekty GWT i technologie dodatkowe.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Tworzenie warstwy interfejsu w GWT w podejściu deklaratywnym
  1. Zalety i różnice w stosunku do podejścia programistycznego
  2. Edytor graficzny (GWT Designer)
  3. Tworzenie własnych komponentów
 2. Wykorzystanie zasobów zewnętrznych
  1. Zasoby binarne
  2. Zasoby graficzne
  3. Zasoby tekstowe
  4. Arkusze stylów
 3. Wykorzystanie komponentów do prezentacji danych (CellWidgets)
 4. Zewnętrzne biblioteki komponentów (przegląd)
  • Ext GWT (GXT)
  • Smart GWT
  • Vaadin
 5. Architektura aplikacji GWT
  1. Wzorzec Model-View-Presenter
  2. Event Bus
  3. Wzorzec Command
  4. Walidacja danych
  5. Data binding – Editors Framework
 6. Zagadnienia zaawansowane i dobre praktyki programistyczne
  1. Logowanie przebiegu działania aplikacji
  2. Tworzenie niskopoziomowego kodu przy pomocy JSNI
  3. Wykorzystanie zewnętrznych bibliotek JS w aplikacji GWT
  4. Komunikacja JSON i XML z serwisami zdalnymi
  5. Komunikacja z serwerem za pomocą RequestFactory
  6. Walidacja danych za pomocą BeanValidation (JSR 303)
 7. Bezpieczeństwo aplikacji
  1. Uwierzytelnianie użytkownika
  2. Kontrola dostępu do zasobów
  3. Obsługa sesji
  4. Zapobieganie atakom typu XSS
 8. Tworzenie rozwiązań portalowych z wykorzystaniem GWT
 9. Testowanie i optymalizacja działania aplikacji
  1. Testowanie logiki warstwy klienckiej aplikacji (mock testing)
  2. Testowanie interfejsu warstwy klienckiej aplikacji (automatyzacja testów w przeglądarce)
  3. Dzielenie aplikacji na fragmenty pobierane asynchronicznie
  4. Optymalizacja wielkości aplikacji oraz czasu kompilacji
  5. Optymalizacja wywołań RPC
  6. Wykrywanie „wąskich gardeł” aplikacji w warstwie klienckiej (analiza kodu Javascript i wykorzystanie SpeedTracer)
  7. Testowanie warstwy serwerowej aplikacji
 10. Realizacja paradygmatu wstrzykiwania zależności za pomocą Google GIN i Guice
  1. Omówienie koncepcji wstrzykiwania zależności
  2. Konfiguracja zależności
  3. Rodzaje wstrzykiwania zależności
  4. Dobre praktyki programistyczne
 11. Przechowywanie stanu aplikacji po stronie serwera z wykorzystaniem JPA
 12. Przegląd bibliotek dodatkowych:
  1. Przekazywanie obiektów klas encyjnych za pomocą Gilead
  2. Integracja ze Spring Framework za pomocą GWT-SL
  3. Zapewnienie komunikacji typu ajax-push za pomoca biblioteki gwt-comet
 13. GWT a narzędzia budowania aplikacji
  1. Ant
  2. Maven
 14. Przegląd możliwych integracji GWT z innymi technologiami
  1. Servlet + EJB
  2. Spring
  3. Seam
 15. Wdrożenie aplikacji w usłudze Google App Engine
  1. Konfiguracja Google GIN i Guice
  2. Konfiguracja JPA
  3. Funkcjonalność nie wspierana przez Google App Engine
 16. Podsumowanie zaproponowanego sposobu tworzenia aplikacji internetowych

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email