Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowych aplikacji mapowych z wykorzystaniem biblioteki GeoExt.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak

 • W jaki sposób wykorzystywać i rozszerzać bibliotekę GeoExt
 • Odczytywać metadane usług przestrzennych za pomocą biblioteki GeoExt
 • Tworzyć interaktywną mapę oraz integrować ją z innymi technologiami webowymi
 • Manipulować sposobem interakcji użytkownika z mapą oraz zakresem wyświetlanych informacji

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy posiądą wiedzę umożliwiającą samodzielne tworzenie aplikacji webowych w postaci interaktywnych map za pomocą GeoExt.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do deweloperów chcących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia interaktywnych webowych systemów informacji geograficznej (GIS)

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu JavaScript oraz tworzenia aplikacji webowych. Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwi podstawowa znajomość zagadnień związanych z GIS oraz biblioteki ExtJS.

Parametry szkolenia

2 dni po 8 godzin

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do technologii (GeoExt, ExtJS, OpenLayers)
 2. Instalacja GeoExt
 3. Programowanie z GeoExt - programowanie zorientowane obiektowo (OOP)
 4. Komponenty
  1. Składnia i konfiguracja
  2. Panel mapy
  3. Drzewo warstw
  4. Legenda
  5. Panel wydruku
  6. Mini Map
 5. Konfiguracja drzewa warstw
  1. Wczytywanie danych
   1. Kontener warstw bazowych
   2. Kontener warstw przykrywających
   3. Dostosowanie kontenera do indywidualnych wymagań
   4. Stylizacja drzewa warstw
  2. Interakcja
   1. Zmiana kolejności wyświetlania warstw na mapie (Drag and drop)
   2. Widoczność warstw
   3. Konfiguracja przezroczystości
 6. Konfiguracja mapy
  1. Sposoby przekazywania parametrów
  2. Zasięg przestrzenny
  3. Interakcja z mapą - kontrolki
  4. Konfiguracja warstw statycznych
  5. Układy współrzędnych
  6. Obsługa wielu map na jednej stronie
 7. Odczyt danych o usługach przestrzennych
  1. Omówienie specyfikacji OGC
  2. Odczyt i wykorzystanie metadanych usług WMS (WMSCapabilities)
  3. Odczyt i wykorzystanie metadanych usług WFS (WFSCapabilities)
  4. Odczyt i wykorzystanie metadanych usług CSW (CSWModel)
  5. Odczyt i wykorzystanie metadanych pojedynczej usługi (DescribeLayer)
  6. Odczyt i wykorzystanie atrybutów usługi (AttributeModel)
 8. Dodawanie danych do mapy
  1. Budowanie warstw na podstawie metadanych usług przestrzennych
  2. Budowanie warstw bazowych z wykorzystaniem usług komercyjnych (Google, Bing, OSM, ESRI)
  3. Budowanie warstw wektorowych
  4. Dynamiczne dodawanie warstw do mapy
 9. Wyświetlanie informacji
  1. Okno Popup
  2. Informacje o obiektach wektorowych (FeatureInfo)
  3. Informacje o obiektach z usługi WMS (WmsFeatureInfo)
 10. Sposoby drukowania zawartości mapy
 11. Stylizacja mapy z wykorzystaniem CSS
 12. Łączenie komponentów w jedną całość – budowa interaktywnej mapy.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email