Adresaci szkolenia

Cel szkolenia

Ten 2-dniowy kurs praktyczny obejmuje swoją tematyką nowe cechy VMware vCenter Server 5.1 oraz VMware ESXi 5.1. Omawiane zagadnienia uwzględniają instalację VMware vSphere 5.1 oraz aktualizację  vSphere 4.x do vSphere 5.1. Kurs składa się z wykładów stanowiących 60% całości i ćwiczeń laboratoryjnych (40% kursu).

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Wymienić i opisać kluczowe rozszerzenia w vSphere 5.1
 • Wykonać aktualizację z vSphere 4.1 do vSphere 5.1
 • Używać vSphere Web Client do zarządzania maszynami wirtualnymi
 • Wymienić i opisać kluczowe rozszerzenia w zakresie mechanizmów sieciowych, w tym, zaporę ogniową w ESXi oraz nowe cechy switchy rozproszonych (vNetwork distributed switches)
 • Uaktualnić i zarządzać składami danych VMware vSphere VMFS-5
 • Scharakteryzować  i wykonać konfiguracje zasobów dyskowych opartych o zasady konfiguracyjne (policy-driven storage)
 • Tworzyć klaster składów danych oraz konfigurować Storage DRS
 • Migrować pracującą maszynę wirtualną na inny host bez wymogu współdzielonych zasobów dyskowych
 • Zabezpieczać maszyny wirtualne używając VMware® vShield Endpoint™ (teraz wbudowany w podstawowe rozwiązanie vSphere)
 • Utworzyć kopię zapasową oraz odzyskiwać środowisko vSphere przy wykorzystaniu vSphere Data Protection
 • Tworzyć repliki vSphere dla rozmieszczenia SRM wykorzystując vSphere Replication
 • Wykorzystywać nowe narzędzia do monitorowania aktywności klastra vSphere High Availability
 • Korzystać z  opartej  na systemie Linux VMware vCenter Server Appliance
 • Używać Auto Deploy do instalacji hosta ESXi typu stateless lub stateful
 • Używać Image Builder do modyfikacji oraz eksportu profilu obrazu (image profil)

Wymagania

Kurs ma charakter zaawansowany. dlatego wymagane jest wcześniejsze ukończenie jednego z poniższych kursów:

 • VMware vSphere 4.1: Install, Configure, Manage (HH633S)
 • VMware vSphere 4.0: What’s New (HG805S)
 • VMware vSphere 4.0: Fast Track (HK988S)

lub

 • posiadanie równoważnego doświadczenia w administrowaniu środowiskiem vSphere 4.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do kursu

 • Informacje wstępne i logistyka kursu
 • Cele kursu
 • Inne zasoby edukacyjne związane z vSphere 5


Moduł 2: Wstęp do VMware vSphere 5.1

 • Kluczowe rozszerzenia w ESXi, vCenter Server oraz VMware vSphere Update Manager
 • Aktualizacja składników środowiska vSphere z wersji vSphere 4.x do vSphere 5.1, w tym vCenter Server, Update Manager oraz ESXi


Moduł 3: Zarządzanie maszynami wirtualnymi

 • Charakterystyka nowych cech 9-tej wersji specyfikacji sprzętu maszyny wirtualnej
 • Wyjaśnienie mechanizmu konsolidacji snapshotów maszyny wirtualnej
 • Charakterystyka oprogramowania vCenter Solutions Manager
 • Aktualizacja maszyny wirtualnej do sprzętu wirtualnego w wersji 9-tej
 • Instalacja, rejestracja oraz korzystanie z vSphere Web Client


Moduł 4: Zarządzanie konfiguracjami sieciowymi

 • Charakterystyka zapory ogniowej w ESXi
 • Nowe cechy switchy rozproszonych (vNetwork distributed switches) w tym NetFlow, mirroring portu, Link Aggregation (LACP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz SR-IOV
 • Charakterystyka rozszerzeń mechanizmu Network I/O Control, w tym znaczniki priorytetu 802.1p oraz definiowane przez użytkownika sieciowe pule zasobów
 • Konfiguracja zapory ogniowej ESXi
 • Konfigurowanie i testowanie mirroringu portu


Moduł 5: Zarządzanie pamięciami masowymi

 • Charakterystyka nowych cech wykorzystania pamięci masowej, w tym VMFS-5, programowe adaptery Fibre Channel over Ethernet, Policy-driven storage, vStorage API for Storage Awareness oraz VMware vSphere Storage Appliance
 • Charakterystyka rozszerzonych możliwości, w tym obsługi snapshotów dla vSphere Storage vMotion, wsparcie dla dysków SSD (solid-state disks) oraz nowe operacje podstawowe (primitives) vStorage API for Array Integration
 • Aktualizacja VMFS-3 do VMSF-5
 • Tworzenie definiowanych przez użytkownika cech zasobów pamięci masowej oraz profili pamięci masowej dla maszyn wirtualnych (virtual machine storage profiles)


Moduł 6: Skalowalność

 • Charakterystyka rozszerzeń w zakresie skalowalności pól zasobów oraz VMware vSphere vMotion
 • Opis działania VMware vSphere Storage DRS
 • Tworzenie klastra składów danych
 • Konfigurowanie Storage DRS
 • Konfigurowanie vShield Endpoint


Moduł 7: Wysoka dostępność

 • Charakterystyka rozszerzeń dotyczących VMware Fault Tolerance oraz Enhanced vMotion Compatibility
 • Wykorzystywanie operacji vMotion do maszyn wirtualnych bez współdzielonych zasobów dyskowych
 • Wyjaśnienie nowej architektury typu master-slave dla vSphere HA
 • Nowe dane pozwalające na monitorowania aktywności klastra vSphere HA
 • Tworzenie repliki vSphere wykorzystując vSphere Replication
 • Tworzenie kopi zapasowych oraz odzyskiwanie środowiska vSphere przy wykorzystaniu vSphere Data Protection


Moduł 8: Nowe alternatywne wdrożenia VMware vSphere

 

 • Konfigurowanie i korzystanie z opartej o Linuxa vCenter Server Appliance
 • Użycie Image Builder do tworzenia profilu obrazu instalacji
 • Użycie Auto Deploy do wdrażania hosta ESXi w trybie stateless
 • Użycie Auto Deploy do wdrażania hosta ESXi w trybie statefull

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email