Adresaci szkolenia

Cel szkolenia

Ten 2-dniowy kurs w formie warsztatu zapewnia doświadczonym administratorom vSphere zdobycie wiedzy potrzebnej do instalacji, konfiguracji i zarządzania narzędziem VMware® vCenter™ Site Recovery Manager™ 5.1.  Ponadto szkolenie to wyposaża administratorów vSphere w wiedzę potrzebną do asystowania w pisaniu i testowanie planów przywracania systemów po awarii przy użyciu SRM.  Ten kurs nie jest wymagany do uzyskania żadnego rodzaju certyfikacji VMware, jednak jego zawartość jest podzbiorem wiedzy sprawdzanej przy zdawaniu certyfikatu VMware Certified Design Expert. Kurs składa się z wykładów stanowiących  60%  całości i ćwiczeń laboratoryjnych (40% kursu).

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Instalować SRM 5.1
 • Dobierać opcje replikacji danych (storage replication)
 • Wdrażać i konfigurować VMware vSphere® Replication (VR) 
 • Konfigurować mapowanie zapasów i zasobów
 • Budować grupy ochrony oparte o VR
 • Tworzyć, edytować, wykonywać i testować plany przywracania
 • Przeprowadzać planowane migracje
 • Wykonywać ponowne objęcie ochroną (reprotect)  oraz powrót po awarii (failback)

Wymagania

 • Ukończenie kursu VMware vSphere: Install, Configure, Manage (HL235S) lub posiadanie równoważnego doświadczenia w zakresie vSphere
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu przywracania systemów po awarii (disaster recovery)
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu technologii macierzy dyskowych

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do kursu

 • Wprowadzenie i omówienie spraw organizacyjnych kursu
 • Zakres kursu


Moduł 2: Cechy i architektura VMware vCenter Site Recovery Manager

 • Omówienie, jak SRM może być używany do przywracania systemów po awarii (disaster recovery)
 • Wymienienie funkcji SRM


Moduł 3: Instalowanie VMware vCenter Site Recovery Manager

 • Opisanie architektury i komponentów SRM
 • Wskazanie niezbędnych komponentów do wdrożenia oraz używania SRM
 • Określenie wymagań wstępnych i zaleceń dotyczących instalacji SRM
 • Instalacja oprogramowania SRM oraz dodatku (plug-in) VMware® vCenter™ Site Recovery Manager™
 • Konfigurowanie powiązanych lokacji (site pair) SRM


Moduł 4: Replikacja pamięci masowej

 • Omówienie architektury SRM w przypadku użycia replikacji opartej o macierze dyskowe
 • Omówienie technologii VR


Moduł 5: Wdrażanie replikacji

 • Wdrażanie i konfiguracja narzędzia (appliance) vSphere Replication
 • Wdrażanie i konfiguracja narzędzia serwera VR
 • Omówienie architektury VR
 • Omówienie procesu dodawania menedżera macierzy dyskowej


Moduł 6: Konfiguracja mapowań zasobów

 • Konfigurowanie mapowań zasobów i sieci SRM
 • Konfigurowanie wypełniaczy składów danych (placeholder datastores)


Moduł 7: Konfigurowanie vSphere Replication

 • Konfiguracja VR dla pojedynczej maszyny wirtualnej
 • Omówienie rozplanowania w czasie docelowego stanu odtworzenia (RPO) dla VR
 • Omówienie protokołu transferu dysku stosowanego przez VR
 • Konfiguracja VR dla wielu maszyn wirtualnych
 • Zarządzanie VR


Moduł 8: Budowania grup ochrony

 • Omówienie różnic pomiędzy grupami ochrony opartymi o macierze dyskowe i grupami ochrony VR
 • Tworzenie, konfiguracja i edycja grup ochrony


Moduł 9: Tworzenie planów przywracania

 • Omówienie pojęć związanych z planem przywracania w SRM
 • Tworzenie planów przywracania
 • Modyfikowanie właściwości planów przywracania


Moduł 10: Testowanie i przeprowadzanie planów przywracania

 • Omówienie przypadków użycia dla przywracania przy wykorzystaniu SRM
 • Identyfikacja przepływów pracy SRM
 • Testowanie planu przywracania
 • Odwrócenie testowanego plany przywracania
 • Omówienie wykonywania planów przywracania
 • Przeprowadzanie planowanej migracji
 • Wykonywanie ponownego objęcie ochroną (reprotect)
 • Wykonywanie powrotu po awarii (failback)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email