Adresaci szkolenia

Administratorzy systemu HP-UX 11i v2, v3 oraz osoby, które instalują, konfigurują i utrzymują w gotowości serwery HP-UX

Cel szkolenia

Jest to pierwszy z dwóch kursów, które przygotowują administratorów do konfigurowania, zarządzania, utrzymywania w gotowości i administrowania serwerów HP-UX pracujących w środowisku sieciowym.  Program obejmuje konfigurowaniu dysków, systemów plików, urządzeń peryferyjnych, kont użytkowników, jak również zagadnienia zarządzania i konfigurowania systemu operacyjnego oraz łat i oprogramowania użytkowego. Ukończenie kursów „Administracja systemu HP-UX i sieci” I oraz II stanowi istotną pomoc w przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego HP-UX CSA. Podczas trwającego pięć dni kursu 50 procent czasu przeznacza się na wykłady i 50 procent na ćwiczenia praktyczne.

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 •     instalować oprogramowanie i łaty HP-UX
 •     konfigurować urządzenia peryferyjne i tworzyć pliki urządzeń
 •     konfigurować dyski oraz zarządzać przestrzenią dyskową przy pomocy Menedżera Woluminów Logicznych (LVM)
 •     konfigurować dyski oraz zarządzać przestrzenią dyskową przy pomocy Dziennikowego Systemu Plików (JFS)
 •     konfigurować sterowniki, podsystemy i parametry konfigurowalne jądra HP-UX
 •     archiwizować oraz odzyskiwać pliki i katalogi, jak również tworzyć taśmy startowe pozwalające na odtwarzanie systemu
 •     zamykać i startować system na serwerach z rodziny Integrity i PARISC

Wymagania

Zaliczenie kursu „Podstawy systemu UNIX” 51434S lub posiadanie umiejętności objętych jego programem

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 • Działanie programów SAM i SMH
 • Poruszanie się po systemie plików HP-UX
 • Konfigurowanie plików urządzeń (DSF)
 • Konfigurowanie systemów plików
 • Konfigurowanie dysków i systemów plików
 • Dostęp do konsoli systemowej
 • Startowanie systemów Integrity
 • Instalowanie oprogramowaniem przy pomocy SD-UX
 • Instalowanie systemu operacyjnego przy pomocy Ignite-UX
 • Konfigurowanie grup i kont użytkowników
 • Konfigurowanie sprzętu
 • Konfigurowanie urządzeń dyskowych
 • Konfigurowanie obszaru wymiany
 • Tworzenie kopii zapasowych
 • Startowanie systemów PA-RISC
 • Konfiguracja jądra systemu operacyjnego
 • Instalowanie łat przy pomocy SD-UX
 • Tworzenie i konfigurowanie klonów dynamicznych dysków startowych (DRD)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email