Adresaci szkolenia

Doświadczeni administratorzy systemu i sieci odpowiedzialni za bezpieczeństwo i monitorowanie systemu HP-UX

Cel szkolenia

Kurs pozwala zapoznać się praktycznie z wieloma popularnymi narzędziami i technikami pozwalającymi zabezpieczyć systemy HP-UX. Połowa kursu to wykład i połowa to ćwiczenia.

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Określić jakie informacje o systemie próbuje gromadzić haker, w jaki sposób monitoruje w tym celu system i jak ukrywa swoje ślady
 • Ściągnąć i zainstalować łaty związane z bezpieczeństwem
 • Zidentyfikować luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu i zapobiegać przepełnieniu bufora
 • Zarządzać hasłami użytkowników, włączyć starzenie haseł, zweryfikować bezpieczeństwo hasła użytkownika
 • Zarządzać atrybutami bezpieczeństwa użytkowników i ich kontami
 • Instalować, konfigurować i zarządzać systemem RBAC
 • Konfigurować i korzystać z list ACL systemu JFS w celu zabezpieczenia plików i katalogów
 • Konfigurować system HIDS pozwalający monitorować naruszenia bezpieczeństwa w systemach klienckich
 • Zidentyfikować pliki i katalogi podatne na nieautoryzowany dostęp
 • Zidentyfikować, konfigurować i wyłączać usługi sieciowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa
 • Instalować i konfigurować firewall IPFilter w celu blokowania lub udostępniania usług
 • Udostępnić i skonfigurować system Bastille zapewniający standardowe polityki bezpieczeństwa

Wymagania

 • HP-UX System and Network Administration I H3064S
 • HP-UX System and Network Administration II H3065S

lub

 • HP-UX Administration for Experienced UNIX Administrators H5875S

lub

 • Znajomość zagadnień omawianych na tych kursach

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie: Zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu komputerowego przedsiębiorstwa, Składowe polityki bezpieczeństwa, Narzędzia podnoszące bezpieczeństwo systemu HP-UX
 • Ochrona kont użytkowników: specjalne przypadki
 • Ochrona danych za pomocą praw dostępu i list ACL (Access Control Lists) systemu JFS
 • Ochrona danych za pomocą EVFS (Encypted Volumes and File Systems)
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: SSH
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: nmap
 • Monitorowanie podejrzanych działań w systemie za pomocą systemu HIDS (Host Intrusion Detection System)
 • Zabezpieczania systemu HP-UX z pomocą Bastille
 • Dodatek: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika i hasła za pomocą systemu zaufanego (trusted system)
 • Ochrona kont użytkowników: hasła użytkowników
 • Ochrona kont użytkowników: RBAC (Role Based Access Control)
 • Ochrona danych za pomocą swverify, md5sum i Tripwire
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: inetd i tcpwrapper
 • Zabezpieczanie usług sieciowych: IPFilter
 • Monitorowanie działań w systemie za pomocą audytu SMSE
 • Monitorowanie łat bezpieczeństwa za pomocą SWA (Software Assistant)
 • Ochrona danych za pomocą chroot(), FGP (Fine Grain Privileges) i przedziałów bezpieczeństwa (security compartments)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email