Adresaci szkolenia

Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy projektują i wdrażają rozwiązania HP Cloud za pomocą aplikacji HP OneView oraz dokonują instalacji serwerów, instalacji klastrów dla maszyn wirtualnych oraz wspierają i monitorują środowisko serwerowe

Cel szkolenia

Kurs HP OneView Administration przedstawia uczestnikom informacje niezbędne do planowania, instalacji, konfiguracji i zarządzania komponentami środowiska HP Converged Infrastructure za pomocą aplikacji HP OneView włączając w to wdrażanie serwerów, zarządzanie sterownikami oraz monitorowanie całości rozwiązania.

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

Wymagania

 • Introduction to HP ProLiant Servers HE643S
 • HP BladeSystem Administration HE646S
 • HP Virtual Connect HK758S
 • Znajomość zagadnień sieciowych

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do HP OneView

 • Opis aplikacji HP OneView oraz jej pozycjonowanie
 • Opis transformacji z HP Insight Management do HP OneView
 • Opis modelu zasobów w HP OneView
 • Licencjonowanie HP OneView
 • Dokumentacja HP OneView


Moduł 2: Instalacja HP OneView

 • Opis wspieranych urządzeń przez HP OneView
 • Opis limitów konfiguracyjnych w HP OneView
 • Omówienie instalacji HP OneView
 • Omówienie znanych problemów podczas instalacji HP OneView
 • Omówienie repozytorium sterowników HP Service Pack for ProLiant (SPP) we współpracy z HP OneView
 • Dokumentacja HP OneView


Moduł 3: Zarządzanie połączeniami

Omówienie:

 • Connectivity Resource Manager
 • Domeny HP OneView, grupy Enclosure Groups oraz grupy modułów interconnect Logical Interconnect Groups
 • moduły logiczne Logical Interconnects oraz moduły fizyczne Interconnects
 • sieci w modułach Virtual Connect
 • Wyjaśnienie sposobu aktualizacji sterowników w HP OneView


Moduł 4: Zarządzanie obudowami i serwerami w HP OneView

Omówienie zasobów w HP OneView:

 • Grupy obudów
 • Typy serwerów
 • Proces dodawania obudów do HP OneView
 • Proces dodawania serwerów HP ProLiant DL do HP OneView
 • Opis licencjonowania serwerów w HP OneView


Moduł 5: Zarządzanie profilami serwerów w HP OneView

 • Profile serwerów w HP OneView
 • Połączenia w profilach w HP OneView
 • Konfiguracja kolejności bootowania w profilach serwerów
 • Konfiguracja ustawień BIOS w profilach serwerów
 • Omówienie sposobu tworzenia, kopiowania, edytowania i kasowania profili serwerów


Moduł 6:Wprowadzenie do HP OneView REST API

 • Omówienie podstawowych koncepcji REST API w HP OneView
 • Wyjaśnienie zasobów i operacji w HP OneView API
 • Wyjaśnienie sposobu użycia narzędzi cURL w dostępie do funkcjonalności HP OneView REST API
 • Omówienie rozszerzeń REST API dla przeglądarek internetowych wykorzystywanych w programowaniu
 • Omówienie wykorzystania HP OneView REST API z poziomu PowerShell wrapper (biblioteka z funkcjami REST API)


Moduł 7: Rozwiązywanie problemów w HP OneView

 • Zarządzanie użytkownikami i ich rolami w HP OneView
 • Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych konfiguracji aplikacji HP OneView
 • Opis sposobów aktualizacji oprogramowania HP OneView
 • Licencjonowanie HP OneView
 • Opis podstawowych narzędzi rozwiązywania problemów w HP OneView
 • Proces tworzenia plików pomocy (support dump) dla HP OneView oraz modułów logicznych: Logical Interconnects
 • Omówienie sposobu odzyskiwania hasła administratora
 • Usługi instalacji i wsparcia produktu HP OneViewLab 0: Środowisko HPVL

 • Dostęp do środowiska HP Virtual Lab (HPVL) oraz identyfikacja zasobów wykorzystywanych podczas szkolenia
 • Przygotowanie maszyny wirtualnej CMS


Lab 1: Instalacja HP OneView

 • Przygotowanie plików obrazu OneView
 • Stworzenie maszyny wirtualnej HP OneView w środowisku VMware
 • Dostęp do HP OneView z wykorzystaniem przeglądarki
 • Przeprowadzenie pierwszej konfiguracji HP OneView


Lab 2: Konfiguracja sieci

 • Tworzenie sieci Ethernet
 • Tworzenie sieci Fibre Channel
 • Tworzenie grup sieci
 • Tworzenie grup logicznych modułów interconnect
 • Tworzenie grup obudów


Lab 3: Zarządzanie obudowami

 • Dodawanie obudów
 • Przegląd zasóbow w importowanych obudowach
 • Aktualizacja sterowników


Lab 4: Zarządzanie profilami serwerów

 • Szablony profili serwerów
 • Przypisanie profili do serwerów
 • Przenoszenie i kopiowanie profili między serwerami
 • Tworzenie i dodawanie kolejnych sieci do istniejącego środowiska zarządzanego przez HP OneView


Lab 5: Dostęp do HP OneView z wykorzystaniem REST API

 • Podstawowe koncepcje REST API
 • Wykorzystanie oprogramowania cURL do komunikacji z HP OneView
 • Wykorzystanie przeglądarki z rozszerzeniami dla programistów
 • Wykorzystanie przeglądarki z rozszerzeniami dla programistów w celu podejrzenia komunikacji pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika HP OneView a serwerem zarządzanym


Lab 6: Zarządzanie HP OneView z pomocą biblioteki PowerShell

 

 • Podstawy biblioteki PowerShell REST API w HP OneView
 • Dostęp do HP OneView za pomocą skryptów w środowisku PowerShell
 • Wykorzystanie skryptów PowerShell do tworzenia sieci Ethernet i FC
 • Wykorzystanie skryptów PowerShell do tworzenia grup Logical Interconnect Groups, Uplink Sets i grup obudów
 • Usuwanie istniejących serwerów i obudów z HP OneView
 • Dodawanie obudów z wykorzystaniem skryptów PowerShell
 • Tworzenie i przypisywanie profili


Lab 7: Monitoring środowiska

 • Ścieżka kodów SNMP w HP OneView
 • Importowanie urządzeń Intelligent Power Delivery Device
 • Specyfikowanie konfiguracji i położenia obudów w szafach typu rack
 • Konfiguracja schematu serwerowni oraz monitorowanie zasilania i chłodzenia


Lab 8: Wsparcie i administracja HP OneView

 • Aktualizacja oprogramowania HP OneView
 • Tworzenie i zarządzanie użytkownikami lokalnymi
 • Tworzenie kopii zapasowej środowiska HP OneView
 • Włączanie i wyłączanie dostępu serwisowego
 • Dodawnie pakietu Service Pack for ProLiant do repozytorium
 • Praca z certyfikatami


Lab 9: Rozwiązywanie problemów w HP OneView

 • Pobieranie i przegląd plików log
 • Pobieranie plików typu support dump
 • Resetowanie hasła administratora
 • Przywracanie konfiguracji z kopii zapasowej

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email