Adresaci szkolenia

Administratorzy i operatorzy systemowi odpowiedzialni za infrastrukturę opartą o rozwiązania ESX, ESXi oraz vCenter Server

Cel szkolenia

Ten 2 dniowy kurs w formie warsztatu umożliwia zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem maszynami wirtualnymi w środowisku VMware vSphere. Po ukończeniu tego kursu uczestnik powinien posiadać umiejętności istotne w efektywnej pracy z maszynami wirtualnymi korzystającymi z technologii firmy VMware. Kurs ten koncentruje się na wykorzystaniu VMware ESX 4.0 oraz VMware vCenter Server 4.0.  Kurs składa się z wykładów stanowiących 50 %  całości i ćwiczeń laboratoryjnych (50% kursu).

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Tworzyć, wdrażać i zarządzać maszynami wirtualnymi
 • Używać  vCenter Server do monitorowania zużycia zasobów przez poszczególne maszyny wirtualne
 • Używać VMware vCenter Update Manager do wdrażania poprawek w maszynach wirtualnych
 • Używać mechanizmów VMware vMotion oraz Storage vMotion do przeprowadzania migracji maszyn wirtualnych
 • Rozwiązywać problemy z konfiguracją maszyn wirtualnych
 • Podczas kursu ćwiczenia laboratoryjne są przeplatane z materiałem teoretycznym.

Wymagania

Doświadczenie w administrowaniu systemami operacyjnymi z rodziny Microsoft Windows lub Linux

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do kursu
Moduł 2: Wprowadzenie do rozwiązań wirtualizacyjnych VMware

 • Omówienie mechanizmów wirtualizacji oraz komponentów platformy vSphere


Moduł 3: Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi

 • Tworzenie maszyny wirtualnej
 • Instalacja systemu gościa w maszynie wirtualnej
 • Instalacja narzędzi VMware Tools w systemie gościa - Windows
 • Włączenie synchronizacji czasu pomiędzy maszyną wirtualną a systemem gospodarza (hostem)
 • Tworzenie szablonu
 • Tworzenie szablonu i wdrażanie wirtualnej maszyny w oparciu o niego
 • Klonowanie włączonych maszyn wirtualnych
 • Tworzenie snapshot-ów maszyny wirtualnej oraz przywracanie stanu maszyny ze snapshot-u
 • Modyfikacja zasobów dyskowych i pamięci maszyn wirtualnych oraz zmiana nazwy maszyny
 • Manipulacja maszynami wirtualnymi z wykorzystaniem repozytorium (inventory) vCenter Server
 • Usuwanie maszyny wirtualnej z dysku
 • Dodanie surowego (raw) LUN do istniejącej maszyny wirtualnej


Moduł 4: Monitorowanie zasobów maszyn wirtualnych

 • Użycie vCenter Server do monitorowania wykorzystania procesora


Moduł 5: Użycie narzędzia Update Manager do uaktualniania maszyn wirtualnych

 • Wyświetlenie listy wszystkich poprawek instalowanych na maszynach wirtualnych i ich szablonach
 • Tworzenie zestawu poprawek (patch baseline)
 • Sprawdzanie zgodności wzgl. zestawu poprawek
 • Instalowanie brakujących poprawek w maszynie wirtualnej i szablonie


Moduł 6: Migracja maszyn wirtualnych

 • Sprawdzenie, czy ustawienia maszyny wirtualnej spełniają wymagania vMotion
 • Sprawdzenie, czy host ESX spełnia wymagania vMotion
 • Przeprowadzanie migracji maszyny wirtualnej przy pomocy vMotion
 • Przeprowadzanie migracji maszyny wirtualnej przy pomocy Storage vMotion


Moduł 7: Rozwiązywanie problemów z maszynami wirtualnymi

 • Identyfikacja i rozwiązywanie typowych problemów konfiguracyjnych związanych z maszynami wirtualnymi       
Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email