Adresaci szkolenia

Administratorzy systemów, inżynierowie systemowi, inżynierowie wsparcia technicznego oraz konsultanci odpowiedzialni za zarządzanie i techniczne wspieranie środowisk vSphere

Cel szkolenia

Ten 2-dniowy kurs praktyczny obejmuje swoją tematyką wymagania oraz skutki przestawienia środowiska VMware vSphere na korzystanie z VMware ESXi.  Szkolenie dostarcza wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podejmowania zasadniczych decyzji projektowych oraz dla udanego włączenia ESXi do wdrożonego środowiska vSphere. Szkolenie jest oparte na ESXi 4.1.
Kurs składa się z wykładów stanowiących 60% całości i ćwiczeń laboratoryjnych (40% kursu)

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Dokonać analizy cech ESXi i jego przydatności dla swojego środowiska
 • Przeprowadzać procedury instalacji i konfiguracji ESXi
 • Używać instalacji skryptowych do wdrażania ESXi na dużą skalę
 • Wykorzystywać narzędzia skryptowe do zarządzania ESXi
 • Oceniać ryzyko związane z migracją do ESXi.

Wymagania

 • VMware vSphere 4: Install, Configure, Manage HH627S

lub

 • VMware vSphere 4: What’s New HG805S
 • Posiadanie równoważnej wiedzy i doświadczenia w pracy z rozwiązaniami VMware ESX/ESXi oraz vCenter

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osó

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do kursu

Moduł 2: Praca z wykorzystaniem VMware ESXi

 • Ogólna charakterystyka różnic między ESX oraz ESXi
 • Omówienie zadań i procedur podczas przechodzenia do ESXi


Moduł 3: Instalacja i konfiguracja VMware ESXi

 • Porównanie cech ESXi w wariancie instalowalnym (ESXi Installable) oraz wbudowanym (ESXi Embedded)
 • Instalacja i konfiguracja ESXi Installable oraz ESXi Embedded
 • Wyszczególnienie kroków aktualizacji do ESXi


Moduł 4: Wykonywanie czynności zarządzających

 • Techniki monitoringu sprzętowego
 • Omówienie metodologii zarządzania systemem i wykonywania kopii zapasowych
 • Wykorzystanie plików dzienników systemowych (log)
 • Uwzględnienie metodologii bezpieczeństwa
 • Wdrożenie zaleceń dotyczących zarządzania plikami
 • Podstawy diagnozowania i rozwiązywania problemów przy użyciu Direct Console User Interface


Moduł 5: Wdrażanie VMware ESXi na duża skalę

 • Ogólna charakterystyka mechanizmów instalacji skryptowej dla ESXi (SDK oraz Weasel)
 • Analiza poleceń wykorzystywanych do wykonania instalacji skryptowej
 • Przedstawienie zaleceń typu best practices dla wdrożeń na dużą skalę


Moduł 6: Korzystanie z interfejsów skryptowych

 • Ogólna charakterystyka narzędzi skryptowych dla ESXi
 • Omówienie podstawowych narzędzi skryptowych
 • Instalacja VMware vSphere Management Assistant
 • Wskazanie różnic pomiędzy poleceniami używanymi dla ESX oraz dla ESXi
 • Polecenia własne i jak je zastępować poleceniami VMware vSphere Command-Line Interface (vCLI) lub apletami poleceń (cmdlets) vSphere PowerCLI

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email