Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla administratorów systemów, administratorów aplikacji oraz architektów rozwiązań IT, którzy potrzebują wiedzy i umiejętności kluczowych dla skutecznego wdrażania wirtualizowanych aplikacji

Cel szkolenia

Ten jednodniowy prowadzony przez instruktora kurs zapewni administratorom zajmujących się aplikacjami odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do wirtualizacji aplikacji na platformie Windows z użyciem rozwiązania VMware ThinApp, modyfikacji parametrów pliku konfiguracyjnego Package.ini w celu obsługi specjalnych przypadków oraz  wyboru najlepszej metody wdrażania i aktualizacji  do zastosowania w  ich środowisku. Kurs składa się z wykładów stanowiących 60 % całości oraz ćwiczeń laboratoryjnych (40 % kursu).

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Opisać główne elementy architektury ThinApp
 • Modyfikować parametry pliku konfiguracyjnego Package.ini w celu zwiększenia różnorodności i złożoności aplikacji , które mogą być wirtualizowane
 • Używać Application Link dla potrzeb dynamicznego dołączania składników aplikacji takich jak Microsoft .NET do wielu aplikacji
 • Używać Application Sync w celu aktualizacji aplikacji wdrażanych z serwerów
 • Diagnozować i rozwiązywać problemy z pakietami ThinApp

Wymagania

Ukończenie kursu VMware View 4: Install, Configure, Manage (HH634S) lub kursu eLearningowego VMware ThinApp Fundamentals

Parametry szkolenia

1*8 godzin (1*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do kursu Moduł 2: Architektura VMware ThinApp

 • Architektura, która wspiera wirtualizowane aplikacje
 • Zależności pomiędzy środowiskiem uruchomieniowym ThinApp, wirtualnym systemem plików oraz wirtualnym rejestrem


Moduł 2: Tworzenie pakietów aplikacji

 • Przechwytywanie i wirtualizowanie aplikacji


Moduł 3: Modyfikowanie parametrów pliku konfiguracyjnego Package.ini

 • Punkty wejścia, kontrola dostępu i parametry izolacji
 • Folder piaskownicy (sandbox) i narzędzie sbmerge.exe


Moduł 4: Budowanie aplikacji z wykorzystaniem Application Link

 • Cechy Application Link
 • Parametry Application Link w pliku Package.ini


Moduł 5: Wdrażanie i aktualizowanie aplikacji

 • Pliki EXE a pliki MSI w przypadku lokalnego wdrażania aplikacji
 • Płynne pobieranie (streaming) aplikacji z serwerów
 • Używanie modelu wersjonowania do aktualizowania aplikacji
 • Używanie Application Sync do aktualizowania aplikacji


Moduł 6: Analiza wydajności oraz rozwiązywanie problemów

 • Rozważania na temat wydajności
 • Rozwiązywania problemów z pakietami ThinApp

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email