Adresaci szkolenia

Administratorzy, inżynierowie i konsultanci którzy:

 • Planują i zarządzają wdrożeniem oprogramowania HP Systems Insight Manager i pakietu HP Insight Control.
 • Monitorują i zarządzają systemami sieciowymi wykorzystując HP System Insight Manager

Cel szkolenia

Podczas 2 dniowego szkolenia kursanci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędną do konfiguracji i wykorzystania zaawansowanych funkcjonalności pakietu HP Insight Control dla serwerów fizycznych i wirtualnych. Studenci wykorzystają ten czas na instalację i konfigurację różnych funkcjonalności pakietu HP Insight Control pozwalających proaktywnie zarządzać infrastrukturą serwerową wykorzystując narzędzia pracy zdalnej. Kurs skupia się na następujących funkcjonalnościach pakietu HP Insight Control: power management, performance monitor, virtual machine management oraz server migration.

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

Wymagania

 • Ukończenie kursu: Introduction to HP Insight Control WBT (HK317AAE)
 • Ukończenie kursu: Essentials for HP ProLiant (HE643S)
 • Ukończenie kursu: HP SIM Essentials (HK756S)
 • Znajomość podstawowych terminologii sieciowych oraz podstaw bezpieczeństwa IT
 • Znajomość systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2003 Standard, 2003 Enterprise Edition, 2008 R2 Standard Edition, 2008 R2 Enterprise Edition lub Windows 7
 • SRedHat Enterprise Linux AS or RedHat Enterprise Linux ES
 • SSuSE Linux Enterprise Server

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 1: Ogólne informacje o produkcie

 • Opis pakietu HP Insight Control i oprogramowania HP Systems Insight Manager
 • Opis nowych funkcjonalności dostępnych w HP Insight Control oraz HP Systems


Insight Manager

 • Sposoby wykorzystania funkcjonalności w zarządzaniu zdalnymi systemami
 • Komponenty i aplikacje wymagane do zarządzania systemem
 • Określenie dostępności oprogramowania
 • Określenie zasobów pakietu
 • Opis opieki gwarancyjnej dla systemów Windows, Linux and HP-UX


Laboratorium: Konfiguracja środowiska Moduł 2: Funkcjonalność HP Insight Control power management

 • Opis funkcjonalności HP Insight Control power management
 • Omówienie kluczowych elementów funkcjonalności HP Insight Control power management
 • Konfiguracja funkcjonalności HP Insight Control power management


Laboratorium: HP Insight Control power management

 • Kurs HP Insight Control Advanced Topics skupia się na koncepcji uproszczenia zarządzania systemami. To laboratorium ma na celu przedstawienie idei zarządzania wykorzystaniem prądu z punktu widzenia pojedynczego jak i grupy systemów.

 

Moduł 3: Funkcjonalność HP Insight Control performance monitor

 • Opis funkcjonalności HP Insight Control performance monitor
 • Omówienie kluczowych elementów funkcjonalności HP Insight Control performance monitor
 • Konfiguracja funkcjonalności HP Insight Control performance monitor


Laboratorium: HP Insight Control performance monitor

 • Kurs HP Insight Control Advanced Topics skupia się na koncepcji uproszczenia zarządzania systemami. To laboratorium ma na celu przedstawienie idei monitorowania zużycia zasobów serwerów oraz identyfikacji i rozwiązywania związanych z tym problemów.


Moduł 4: Funkcjonalność HP Insight Control virtual machine management

 • Opis funkcjonalności HP Insight Control virtual machine management
 • Omówienie kluczowych elementów HP Insight Control virtual machine management
 • Konfiguracja funkcjonalności HP Insight Control virtual machine management


Moduł 5: Funkcjonalność HP Insight Control server migration

 • Opis funkcjonalności HP Insight Control server migration
 • Omówienie kluczowych elementów HP Insight Control server migration
 • Konfiguracja funkcjonalności HP Insight Control server migration


Laboratorium: HP Insight Control virtual machine management and server migration

 • Kurs HP Insight Control Advanced Topics skupia się na koncepcji uproszczenia zarządzania systemami. To laboratorium ma na celu pokazanie idei zarządzania maszynami wirtualnymi, zaprezentowanie funkcjonalności migracji serwerów fizycznych do wirtualnych oraz migracji serwerów wirtualnych do wirtualnych pomiędzy różnymi dostawcami usług wirtualizacyjnch.


Dodatek A: Przedstawienie serwerów ProLiant Gen 8

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email