Adresaci szkolenia

Administratorzy, konsultanci techniczni i inżynierowie zaangażowani w proces planowania i zarządzania infrastrukturą opartą o serwery blade i moduły HP Virtual Connect

Cel szkolenia

Dwudniowe szkolenie pomagające uczestnikom zrozumieć architekturę HP Virtual Connect, podczas którego uczestnicy poznają komponenty tej architektury (Virtual Connect Ethernet, Virtual Connect Fibre Channel i FlexFabric), jak również dowiedzą się jak je konfigurować i jak nimi zarządzać.

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • samodzielnej konfiguracji i zarządzania infrastrukturą opartą o HP Virtual Connect
 •  pozwalające na instalację, konfigurację modułów HP Virtual Connect oraz aktualizację firmware modułów HP Virtual Connect

Wymagania

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 1: Virtual Connect overview – moduł opisuje czym jest Virtual Connect i pozwala na zrozumienie fundamentalnych technologii Virtual Connect
Moduł 2: Virtual Connect Enterprise Manager overview – moduł opisuje proces zarządzania modułami Virtual Connect przy użyciu Virtual Connect Enterprise Manager jak również nowe cechy tego produktu. Uczestnicy poznają również podstawowe cechy VCEM Software Developers Toolkit
Moduł 3: Virtual Connect Ethernet – moduł opisuje moduły VC Ethernet, komponenty podłączeniowe jak również zachowanie modułów w przypadku awarii
Moduł 4: Virtual Connect Fibre Channel – moduł opisuje urządzenie Virtual Connect FC, implementacje NPIV i wzorce agregacji portów
Moduł 5: Introducing the Virtual Connect Manager – moduł opisuje etap planowania wdrożenia infrastruktury Virtual Connect, podstawowe czynności konfiguracyjne i możliwości CLI
Moduł 6: Virtual Connect Manager Advanced Features – moduł opisuje zaawansowane funkcjonalności modułów Virtual Connect. Omawiane są następujące funkcje:

 • Native VLANs
 • Fast MAC Cache Failover
 • SmartLink
 • IGMP Snooping
 • Port monitoring
 • PXE settings
 • Server VLAN Tag mapping
 • Private network mode
 • Virtual Server IDs
 • Integrity Server Fibre Channel boot parameters
 • Multiple Fibre Channel SAN Fabric Support
 • Certificates/Authentications
 • Multi-enclosure VC DomainsCzęść praktyczna podzielona jest na trzy części:
Lab 1: Basic Virtual Connect Manager Setup – laboratorium obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wykorzystanie Virtual Connect Managera do podstawowej konfiguracji modułów Virtual Connect (logowanie do Virtual Connect Manager, tworzenie domeny Virtual Connect, definiowanie połączeń sieciowych, definiowanie połączeń FC)
 • Tworzenie profili serwerów


Lab 3: Using the Virtual Connect Manager CLI – laboratorium obejmuje następujące zagadnienia:

 • Dostęp do CLI Virtual Connect za pomocą SSH
 • Podstawowe funkcje CLI
 • Komenda show all i jej rezultaty
 • Konfiguracja domeny Virtual Connect
 • Praca z profilami

Moduł 7: Virtual Connect Domain – moduł omawia terminologię sieciową modułów Virtual Connect, sieci wirtualne (vNet) jak również najlepsze praktyki związane z konfiguracją modułów Virtual Connect
Moduł 8: Virtual Connect Profile – moduł omawia zagadnienia związane z tworzeniem profili (konfiguracja podstawowa i zaawansowana) i wykorzystaniem skryptów
Moduł 9: VC Flex-10 Overview – moduł koncentruje się na technologii HP VC Flex-10, alokacji portów i pasma. Moduł omawia też również process konfiguracji
Moduł 10: VC FlexFabric – moduł omawia technologie stosowane w modułach Virtual Connect FlexFabric, komponenty i karty stosowane z tymi modułami. Omawiane są również zależności między modułami i ich kompatybilność. W tym module uczestnicy zapoznają się z założeniami standardu Fibre Channel over Ethernet (FcoE)
Moduł 11: Managing VC FlexFabric – moduł koncentruje się na funkcjonalności OneCommang Manager
Moduł 12: HP BladeSystem Firmware Best Practices – moduł szeroko omwia proces aktualizacji firmware w rozwiązaniach HP BladeSystem. Uczestnicy poznają narzędzia do aktualizacji firmware (HP Smart Update Manager), metodologie aktualizacji oprogramowania modułów Virtual Connect
Moduł 13: Supporting Virtual Connect – moduł opisuje proces rozwiązywania potencjalnych problemów z modułami Virtual Connect. Uczestnicy poznaja metody dostępu do logów Virtual Connect, podstawową metodologię rozwiązywania probelmów, opcje resetowania modułów do ustawień fabrycznych, migrację do modułów VC Flex-10, sposoby wykorzystania Virtual Connect Support Utility do rozwiązywania problemów i funkcjonalność portów stakujących
Lab 2: Advanced VC Setup – laboratorium obejmuje następujące zagadnienia:

 • Sprawdzanie statusu połączeń sieciowych
 • Konfiguracja opcji Fast MAC Cache Failover
 • Konfiguracja lokalnych kont użytkowników
 • Konfiguracja opcji bezpieczeństwa
 • Konfiguracja domeny opartej o kilka obudów
 • Przygotowanie profilu serwera z wykorzystaniem Shared Uplink Set z mapowaniem VLAN

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email