Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla administratorów, inżynierów oraz konsultantów, którzy:

 • Wykonują zaawansowane zadania instalacji i zarządzania w środowisku bazującym na HP Insight Control Server Deployment 6.2
 • Wykonują zadania z wykorzystaniem HP Insight Control Server Deployment 6.2 takie jak instalacja, wdrażanie i konfiguracja Microsoft Hyper-V oraz VMware ESX, tworzenie maszyn wirtualnych oraz instalacja systemów operacyjnych na tych maszynach

Cel szkolenia

W trakcie 2 dniowego kursu studenci zapoznają się z zaawansowaną wiedzą o produkcie HP Insight Control Server Deployment 6.3 oraz zdobędą umiejętności związane z instalacją systemów z wykorzystaniem wielu partycji oraz instalacją Microsoft Hyper-V, VMware ESX oraz pakietów RPM w systemie Linux. Zakłada się, że student posiada doświadczenie w obsłudze HP Insight Control Server Deployment, które może uzyskać odbywając kurs HP Insight Control Server Deployment Foundations (HE645S)

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Instalację Microsoft Hyper-V, stworzenie maszyny wirtualnej oraz instalację Microsoft Windows Server 2008 na tej maszynie
 • Instalację Microsoft SQL Server za pomocą oprogramowania HP Insight Control Server Deployment
 • Stworzenie komputerów wirtualnych i utworzenie wirtualnych zatok (virtual bays) za pomocą oprogramowania HP Insight Control Server Deployment
 • Zarządzanie serwerami z wieloma partycjami
 • Instalację VMware ESX, stworzenie maszyny wirtualnej oraz instalację Red Hat Enterprise Linux na tej maszynie
 • Instalację Red Hat Package Manager (RPM) z wykorzystaniem konsoli instalacji (Deployment Console)

Wymagania

 • Szkolenie: HP Insight Control Server Deployment Foundations (HE645S)
 • Znajomość podstawowych terminologii sieciowych oraz bezpieczeństwa w sieciach komputerowych
 • Znajomośćsystemówoperacyjnych: Microsoft Windows Server 2008, orazRed Hat Enterprise Linux AS/ES lubSuSE Linux Enterprise Server
 • Znajomość rozwiązań wirtualizacji: Microsoft Hyper-V i VMware ESX 4.0 lub nowszy

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Moduł 0: Przegląd kursu

 • Wyjaśnienie czym jest oprogramowanie HP Insight Control Server Deployment
 • Umiejscowienie kursu w ścieżce szkoleniowej
 • Zapoznanie z agendą szkolenia
 • Przegląd materiałów dla studentów
 • Opis wyposażenia i zasady dostępu do laboratorium
 • Zapoznanie z pokojem wirtualnym HP (HP Virtual Room)


Moduł 1: Zaawansowane techniki instalacji

 • Opis zaawansowanych technik tworzenia obrazów z wykorzystaniem oprogramowania HP Insight Control Server Deployment Software 6.3
 • Wyjaśnienie zaawansowanych technik skryptowych
 • Wyjaśnienie technologii multicast
 • Wyjąśnienie konfiguracji opcji bezpieczeństwa
 • Opis wykorzystania zautomatyzowanego środowiska w oprogramowaniu HP Insight Control Server Deployment software 6.3


Moduł 2: Zaawansowane techniki wdrożeniowe oraz technologia PXE

 • Wyjaśnienie technologii Preboot eXecution Environment (PXE) oraz płynących z niej korzyści
 • Wyjaśnienie sposobu konfiguracji serwerów HP dla instalacji po przez PXE
 • Omówienie alternatywy dla technologii PXE oraz sposobów jej wykorzystania


Laboratorium 0: Dostęp do środowiska HPVL

 • W laboratorium zweryfikowane zostaną wymagania dla komputera oraz zostanie zademonstrowany sposób dostępu do środowiska HPVL.


Laboratorium 1: Walidacja środowiska

 • Sprawdzenie czy serwer wdrożeń został poprawnie skonfigurowany i posiada wszystkie niezbędne komponenty:
 • Niektóre usługi, role i funkcjesystemu Microsoft Windows Server
 • Dodatkowe oprogramowanie takie jakedytor kompatybilny z systemem Linux, Java Runtime i Virtual CloneDrive
 • HP Insight Control Server
 • Wersje instalacyjne oprogramowania oraz pliki dystrybucyjne systemów operacyjnych.


Laboratorium 2: KonfiguracjaoprogramowaniaHP Insight Control ServerDeployment

 • Konfiguracja opcji DHCP w systemie Microsoft Windows Server 2008
 • Dodawaniewersji instalacyjnych systemów operacyjnych
 • Konfiguracja obrazów uruchomieniowych dla PXE
 • Konfiguracja PXE donatychmiastowej obsługi nowych komputerów
 • Dostosowanie pliku instalacji dla klienta Altiris
 • PrzeglądkomponentówMicrosoft IIS poprzez HP Insight Control Server Deployment
 • Ponowne uruchomienie docelowych serwerów poprzez Integrated Remote Console i wystartowanie ich z PXE


Laboratorium 3: Instalacja Microsoft Hyper-V poprzez HP Insight Rapid Deployment Software

 • Instalacja Hyper-V Server 2008 R2 x64 na serwerze z wykorzystaniem technologii Preboot Execution Environment (PXE)
 • Uruchomienie Hyper-V Remote Management na serwerze wdrożeń
 • Zdalne zarządzanie serwerem Hyper-V
 • Stworzeniemaszynywirtualnej
 • InstalacjasystemuWindows Server 2008 Enterprise Edition na maszynie wirtualnej


Laboratorium 4: Instalacja VMware ESX Server 4.1 za pomocą skryptów instalacyjnych

 • Instalacja za pomocą skryptów systemu VMware ESX Server 4.1 z wykorzystaniem technologii PreBoot Execution Environment (PXE)
 • Dostęp i licencjonowanie serwera Vmware ESX
 • Stworzenie maszyny wirtualnej dla systemu Redhat Enterprise Server 5.5
 • Dostosowanie nienadzorowanej instalacji systemu RHEL 5.5
 • Instalacja systemu RHEL na maszynie wirtualnej


Moduł 3: Użytkowanie wielu partycji

 • Tworzenie wielu partycji z wykorzystaniem oprogramowania HP Insight Control Server Deployment
 • Instalacja systemu operacyjnego na wielu partycjach serwera za pomocą skryptów


Laboratorium 5: Użycie narzędzia Deployment Console do instalacji pakietów Linux RPM

 • Przeprowadzenie instalacji usług: Samba oraz FTP z pakietów RPM
 • Ustawienie automatycznego uruchamiania usługSamba i FTP podczas startu systemu operacyjnego
 • Uruchomienie usług Samba i FTP


Laboratorium 6: Wykorzystanie oprogramowaniaHP Insight Control Server Deployment zwieloma partycjami

 • Tworzenie wielu dysków logicznych za pomocą oprogramowania HP Insight Control Server Deployment
 • Instalacja systemu Windows Server 2008 na serwerze z wieloma partycjami
 • Instalacja systemuRed Hat Linux 5.5 na serwerze z wieloma partycjami
 • Konfiguracja zadań instalacyjnych


Laboratorium 7: Tworzenie komputerów wirtualnych w narzędziu Deployment Console

 • Tworzenie komputerów wirtualnych
 • Utworzenie zadań przed-instalacyjnych
 • Utworzeniewirtualnych zatok (virtual bays)


Laboratorium 8: Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2

 • Konfiguracja docelowego serwera: instalacja Microsoft ASP.NET oraz Microsoft Internet Information Services (IIS)
 • Instalacja Microsoft SQL Server 2008 poprzez interfejs command line oraz generowanie pliku Datastore.xml
 • Budowa własnego szablonu instalacji do wykorzystania w HP Insight Control Server Deployment software 6.3
 • Uruchomienie nienadzorowanej instalacji SQL Server 2008 przy wykorzystaniu pliku .ini

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email