Adresaci szkolenia

Admnistratorzy, inżynierowie, konsultanci, którzy projektują i zarządzają środowiskami private cloud z wykorzystaniem HP Matrix Operating Environment Infrastructure Orchestration

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną metody integracji środowiska Matrix Operating Environment infrastructure orchestration z procesami oraz aplikacjami istniejącymi w środowisku klienta.

Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • Konfigurowanie oprogramowania HP Matrix Operating Environment infrastructure orchestration (IO)
 • Opisanie architektury przepływów
 • Opisanie interfejsów integracji HP Matrix OE z innymi aplikacjami
 • Tworzenie, uruchamianie, publikowanie przepływów w HP Operations Orchestration (OO) Studio
 • Procesowanie plików w formacie XMLgenerowanych przez IO
 • Instalację i konfigurację przykładowych szablonów pochodzących od HP

Wymagania

 • Szkolenie: HP CloudSystem Matrix Administration HK920S
 • Podstawy zarządzania w środowisku Microsoft Windows
 • Odbyte szkolenie lub doświadczenie z HP Systems Insight Manager
 • Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych
 • Podstawowa wiedza z zakresu sieci SAN
 • Znajomość środowiska HP Systems Insight Manager oraz HP Matrix Operating Environment

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.sób.wiska HP Systems Insight Manager oraz HP Matrix Operating Environment

Program szkolenia

Moduł 0: Informacje ogólne

 • Wprowadzenie
 • Zapoznanie z laboratorium


Moduł 1: Wprowadzenie do środowiska Matrix Infrastructure Orchestration

 • Wprowadzenie do HP Matrix OE
 • Oprogramowanie HP Matrix OE infrastructure orchestration
 • Integracja IO z innymi usługami
 • Zarządzanie usługami w IO


Laboratorium:

 • Demonstracja IO Online
 • Pobieranie dokumentacji do HP Matrix Operating Environment Documentation


Moduł 2: Konfiguracja infrastructure orchestration

 • Konfiguracja środowiska w laboratorium
 • Zadania administratora
 • Konfiguracja organizacji
 • Tworzenie puli serwerów
 • Tworzenie pozostałych zasobów
 • Tworzenie szablonów
 • Zarządzanie błędami w trakcie wdrażania usług
 • Rozwiązywanie problemów


Laboratorium:

 • Konfiguracja przydzielonej maszyny wirtualnej
 • Konfiguracja zasobów w Infrastructure Orchestration
 • Tworzenie organizacji
 • Konfiguracja zasobów dla organizacji
 • Wdrożenie serwera fizycznego
 • Rozwiązywanie problemów


Moduł 3: Architektura integracji IO

 • Interfejsy integracji IO
 • Funkcje płatności w IO
 • Moduł: Extensible Server Adapter


Laboratorium:

 • Wykorzystanie interfejsu integracji
 • Przegląd usług sieci Web w IO
 • Wykorzystanie komend CLI do generowania informacji płatniczych


Moduł 4: Wprowadzenie do Operations Orchestration Workflows

 • Wprowadzenie do Operations Orchestration
 • Interfejs użytkownika w OO Studio


Laboratorium:

 • Instalacja OO Studio
 • Przegląd i zapoznanie z OO Studio

Moduł 5: Tworzenie pierwszego przepływu Workflow

 • Tworzenie przepływu

Laboratorium:

 • Tworzenie przepływu


Moduł 6: Tworzenie przepływów dla oprogramowania Matrix Infrastructure Orchestration

 • Architektura integracji przepływów
 • Struktura przepływów
 • Tworzenie przepływów
 • Wyciąganie informacji z procesu tworzenia usług za pomocą RequestXML input
 • Modyfikowanie przepływów
 • Wykorzystanie arkusza styli XSLT


Laboratorium:

 • Tworzenie skryptu przechwytującego: CaptureXML
 • Dostosowanie nazwy pliku wynikowego za pomocą skryptu
 • Parsowanie XML za pomocą XSLT


Moduł 7: Rozwiązania IO Cloudmap

 • Komponenty Cloudmap Solutions
 • Logika w przepływach Cloudmap Workflow
 • Instalacja rozwiązań Cloudmap


Laboratorium:

 • Instalacja rozwiązania Cloudmap

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email