Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób rozpoczynających naukę tworzenia stron internetowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie do podstaw języka HTML oraz opanowanie narzędzi umożliwiających sprawne tworzenie i edycję kodu.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie umożliwia poznanie podstaw HTML bez wcześniejszego kontaktu z programowaniem.

Wymagania

 • mile widziane, ale niekonieczne zaznajomienie się z jakimkolwiek językiem programowania

Parametry szkolenia

 • Liczba godzin szkolenia: 24
 • Forma: warsztaty
 • Maksymalna liczba uczestników: 10

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • czym jest język HTML i w jakim celu się go stosuje
  • syntaktyka języka: tagi, atrybuty, domknięcia, zagnieżdżanie
  • atrybuty dla konkretnych znaczników
 2. Pierwsze kroki
  • struktura dokumentu
  • najważniejsze znaczniki HTMLa: HTML, HEAD, BODY
  • elementy blokowe i ich role
 3. Elementy tekstowe
  • paragrafy
  • nagłówki
  • wyróżnianie treści na różne sposoby (pogrubienie, pochylenie, itd.)
  • przełamania linii
  • linie horyzontalne
  • znacznik SPAN
  • różnice semantyczne podobnych znaczników
 4. Linki
  • nawigacja oparta o anchory
  • linki zewnętrzne
  • podstawowe stylowanie linków
 5. Listy
  • listy numerowane, wypunktowane i definicji
  • style wypunktowania
  • sposoby numeracji
  • zagnieżdżanie list
 6. Tabele
  • wiersze
  • kolumny
  • komórki
  • łączenie komórek
  • problemy z tabelami
  • antywzorce stosowania tabel
 7. Obrazki i inne multimedia
  • img
  • atrybut src
  • atrybuty title i alt
  • wymiarowanie obrazków w HTML
  • tagi VIDEO i AUDIO
 8. Znaczniki META
  • język dokumentu i kodowanie znaków
  • viewport
  • tytuł, opis strony, słowa kluczowe
 9. Praca z HTML
  • wbudowane style przeglądarki
  • łączenie HTML z CSS (nadawanie koloru, formatowanie tekstu i inne podstawy)
  • operacje JavaScript na drzewie DOM
  • wykorzystanie IFRAME
  • przestarzałe i niezalecane znaczniki
 10. Layouty
  • tworzenie prostych layoutów z minimalnym wykorzystaniem CSSa
  • znaczniki semantyczne: HEADER, FOOTER, NAV, itp.
 11. Grafika rastrowa i wektorowa w HTML
  • CANVAS
  • osadzanie SVG
 12. Działania na formularzach
  • typy pól
  • atrybuty pól
  • natywna walidacja HTML
  • tworzenie podstawowego formularza kontaktowego
 13. Osadzanie w dokumencie HTML zewnętrznych plików
  • separacja struktury, wyglądu i działania
  • CSSy
  • JSy
  • fonty
  • obrazki
 14. Osadzanie gotowych komponentów na stronie www
  • mapy
  • kalendarze
  • video
  • lightboxy, galerie, datepickery, itd.
 15. Warsztat programisty
  • sprawdzanie poprawności syntaktycznej HTMLa
  • formatowanie kodu, radzenie sobie z większymi strukturami HTML
  • komentarze w kodzie
  • źródła wiedzy, z których warto korzystać
 16. Narzędzia developerskie w przeglądarce
  • wskazywanie elementów HTML
  • dokonywanie i podglądanie na żywo zmian w aplikacji internetowej
 17. Publikowanie własnej strony
  • serwer lokalny
  • serwer publiczny
  • protokół FTP
  • wymagania dotyczące serwera
 18. Korzystanie z gotowych rozwiązań
  • systemy CMS
  • “wiki”
  • generowanie dokumentów PDF z HTML
  • HTML jako narzędzie do tworzenia prezentacji
 19. Omówienie możliwych ścieżek rozwoju
  • stylowanie stron internetowych
  • aplikacje webowe SPA
  • mobilne aplikacje hybrydowe
  • desktopowe aplikacje hybrydowe

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email