Zasady egzaminu

  • Egzamin ma formę testu wyboru.
  • Tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu jest poprawna.
  • Zaznaczenie błędnej odpowiedzi skutkuje oceną 0 za dane pytanie.
  • Egzamin składa się z 40 pytań.
  • Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt.
  • Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów).
  • Czas trwania egzaminu – 60 minut.
  • Wyniki przekazywane są w postaci e-mail ’ a w ciągu tygodnia od daty egzaminu.
  • Certyfikat zostanie przesłany pocztą w terminie do 6 tygodni od daty egzaminu/otrzymania płatności.

szkolenie przygotowujące do egzaminu IBUQ Poziom Podstawowy (Foundation Level)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email