Szkolenie przygotowujące do certyfikacji IBUQ (international board for usability qualification) na poziomie podstawowym.

Szkolenie to umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy na temat użyteczności oprogramowania. Porusza tematykę koncepcji użyteczności oraz ludzkich wzorców postrzegania celem wyjaśnienia i wskazania skutecznych technik projektowania użytecznych systemów IT. Program szkolenia obejmuje zarówno normy i standardy w tym zakresie, jak i dobre praktyki oraz wskazówki.

Istotnym elementem szkolenia jest umiejscowienie inżynierii użyteczności w procesie wytwarzania oprogramowania. Inżynieria użyteczności jako dyscyplina nie może być obecna tylko w wybranych punktach cyklu wytwórczego - powinna płynnie przenikać wszystkie procesy niezbędne do wytworzenia produktu IT. Procesami tymi są m.in.: analiza wymagań, specyfikacja, prototypowanie, implementacja, testowanie i ocena rozwiązania.

Adresaci szkolenia:

Podstawowy Poziom certyfikacji w zakresie Inżynierii Użyteczności skierowany jest do wszystkich osób zaangażowanych w proces wytwarzania oprogramowania tj.: programistów, projektantów interfejsu użytkownika, kierowników projektów i członków zespołów projektowych, osób zarządzających i pracowników wyspecjalizowanych działów związanych z oprogramowaniem, audytorów IT i specjalistów ds. zapewnienia jakości oprogramowania. Wymagane jest wcześniejsze doświadczenie związane z wytwarzaniem oprogramowania.

Cel szkolenia:

 • Wyjaśnienie podstawowych koncepcji i technik inżynierii użyteczności.
 • Zrozumienie miejsca inżynierii użyteczności w procesie wytwórczym. I
 • Poznanie technik projektowania użyteczności oraz testowania i oceny produktu.
 • Przygotowanie do certyfikacji IBUQ na poziomie podstawowym.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów (60%) i warsztatów (40%).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Szkolenie dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej (materiały i/lub język prowadzenia zajęć)

Egzamin:

W ostatnim dniu szkolenia lub w terminie późniejszym.

Zasady egzaminacyjne:

 • Egzamin ma formę testu wyboru.
 • Tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu jest poprawna.
 • Zaznaczenie błędnej odpowiedzi skutkuje oceną 0 za dane pytanie.
 • Egzamin składa się z 40 pytań.
 • Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt.
 • Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów).
 • Czas trwania egzaminu – 60 minut.
 • Wyniki przekazywane są w postaci e-mail ’ a w ciągu tygodnia od daty egzaminu.
 • Certyfikat zostanie przesłany pocztą w terminie do 6 tygodni od daty egzaminu/otrzymania płatności.

Program szkolenia

Podstawowy Poziom certyfikacji w zakresie Inżynierii Użyteczności IBUQ obejmuje następujące tematy:

 1. Podstawy Użyteczności
  1. Konieczność i korzyści stosowania Użyteczności
   • Definicja użyteczności
   • Korzyści z użytecznych rozwiązań
   • Koncepcja UX
 2. Interfejsy Człowiek-Maszyna
  1. Ergonomia oprogramowania i zasady projektowania
   • Ergonomia oprogramowania
   • Projektowanie uniwersalne
  2. Przetwarzanie informacji o człowieku
   • Biologiczne uwarunkowania percepcji
   • Defekty postrzegania koloru
   • Wpływ środowiska na użyteczność
   • Prawa Gestalt
  3. Standardy, zasady, przepisy
   • Zastosowanie norm
   • Norma EN ISO 9241
   • Przewodniki stylu
   • Zadania W3C
  4. Dostępność
   • Koncepcja dostępności
   • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 3. Inżynieria Użyteczności
  1. Podstawy Inżynierii Użyteczności
   • Koncepcja UCD
   • Cykl życia inżynierii użyteczności
  2. Faza analizy i koncepcji
   • Cele jakościowe i ilościowe użyteczności
   • Scenariusze użytkownika
   • Przypadki użycia
  3. Faza projektowania
   • Podejścia do projektowania
   • Koncepcja ramek - wireframe
  4. Faza prototypowania
   • Prototypy niskiej i wysokiej wierności
  5. Faza oceny - testowanie i ocena użyteczności
   • Ocena użyteczności
   • Metody testowania użyteczności
   • Raport z oceny użyteczności

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email