Trzydniowy kurs daje ogólną znajomość normy ISO 20000:2011 dotyczącej zarządzania usługami informatycznymi oraz ułatwia przygotowanie siędo procesu zdobywania uprawnień formalnych. Program kursu obejmuje instrukcje dotyczące procedur certyfikacyjnych, szczegółowe omówienie części 1 i 2 normy, wskazówki na temat zakresu kompetencji, metody audytu i oceny, wyjaśnienie roli oficjalnego organu certyfikacyjnego (Registered Certified Body – RCB) oraz krótkie omówienie dostępnych narzędzi pomocniczych. Kurs kończy się formalnym egzaminem APMG ISO/IEC 20000:2011 dającym uprawnienia konsultanta.

Cel szkolenia

•zapoznanie uczestników z procedurami ISO/IEC 20000:2011 oraz sposobami ich stosowania;
•nabycie umiejętności wstępnej oceny wniosków w sprawie certyfikacji formalnej;
•przygotowanie do oficjalnego egzaminu itSMF ISO/IEC 20000:2011, dającego uprawnienia konsultanta.

Adresaci szkolenia

• pracownicy uczestniczący w przygotowaniach do oceny formalnej zgodnie z normą ISO 20000 i/lub pragnący dowiedzieć się więcej o tej procedurze i jej funkcjonowaniu
• doradcy wewnętrzni i zewnętrzni, którzy pomagają przedsiębiorstwom w przygotowaniach do certyfikacji formalnej.
• audytorzy wewnętrzni, którzy będą wykonywać zadania związane z przygotowaniem do oceny.
• osoby, które chcą uzyskać uprawnienia formalne konsultanta zgodnie z wymaganiami standardu ISO 20000:2011.
• uwaga: kurs nie jest przeznaczony dla asesorów oficjalnych organów certyfikacyjnych (Registered Certified Body – RCB).

Wymagania

• co najmniej 5-letnie doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie informatyki,
• certyfikat ITIL (V2 lubV3) Foundation Certificate in IT Service Management. Kandydaci, którzy nie mają tego certyfikatu, mogą zapisać się na kurs ITIL V3 Foundation, kończący się egzaminem.
• lektura Części 1: ISO/IEC 20000-1:2011 Service management system requirements oraz Części 2: ISO/IEC 20000-2:2011 Guidance on the application of service management systems. Materiały te można nabyć pod adresem www.itsmf.com. Na stronie należy wejść do odpowiedniego działu lokalnego, a następnie przejść na stronę Księgarnia lub Publikacje. Alternatywnie materiały te można zamówić w serwisie APMG lub itSMF UK.

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

Kurs umożliwia uczestnikom szeroki wgląd w procedurę certyfikacyjną ISO 20000 i prawidłowe metody jej stosowania. Przygotowuje ich także do udziału w formalnym procesie certyfikacji. Program kursu obejmuje następujące obszary:
• ISO 20000:2011 część 1; specyfikację formalną, która określa wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorstwo, aby usługi były świadczone i zarządzane na odpowiednim poziomie
• wskazówki dotyczące kwalifikacji i kompetencji oraz rolę oficjalnego organu certyfikacyjnego (RCB)
• techniki oceny i audytu oraz ich zastosowanie
• procedurę certyfikacyjną i prawidłowe sposoby jej stosowania
• ISO 20000:2011, część 2; kodeks postępowania, który opisuje najlepsze procedury w procesach zarządzania usługami zgodnie z normą ISO/IEC 20000-1:2011
• przygotowanie do oceny wstępnej i audytu
• dostępne narzędzia pomocnicze.

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email