Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób przystępujących do egzaminu ISTQB Poziom Zaawansowany Kierownik Testów/ ISTQB Advanced Level Test Manager; kierowników i liderów testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB.

Zakres szkolenia

Szkolenie ISTQB Poziom Zaawansowany Kierownik Testów (Test Manager) oparte jest na programie certyfikacji testerów na poziomie zaawansowanym. Szkolenie dedykowane jest liderom i kierownikom testów zamierzającym zdobyć międzynarodowy certyfikat ISTQB CTAL TM (Certified Tester Advanced Level Test Manager). Podejście do egzaminu certyfikacyjnego wymaga pozisadania certyfikatu ISTQB/ISEB Poziomu Podstawowego (Foundation Level) oraz wykazania wymaganego przez ISTQB doświadczenia zawodowego z zakresu testowania. Kurs jest zgodny z aktualnym planem nauczania ISTQB. Ze względu na to, iż podstawowy program szkolenia jest w większości materiałem teoretycznym, nasze szkolenie wzbogacamy sporą dawką ćwiczeń i warsztatów umożliwiających naukę praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto). Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie
  2. Proces testowania
  3. Zarządzanie testowaniem
  4. Przeglądy
  5. Zarządzanie defektami
  6. Usprawnianie procesu testowania
  7. Narzędzia testowania i automatyzacja
  8. Umiejętności miękkie i budowanie zespołu

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email