Szkolenie wprowadza uczestników w tematykę testowania bazując na programie ISTQB i przygotowuje do przystąpienia do egzaminu ISTQB Foundation Level. Certyfikat ten jest najbardziej rozpoznawalnym dokumentem poświadczającym umiejętności zawodowe w obszarze testowania w branży IT.

Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby zainteresowane karierą zawodową w zakresie testowania oprogramowania, w szczególności zarządzania działem testów. Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu wyniosą również osoby doświadczone w obszarze testowania, które chcą uporządkować swoją wiedzę i lepiej realizować obowiązki związane na przykład z kierowaniem działem jakości oprogramowania. Szkolenie jest również wartościowe dla programistów, którzy chcą dokładniej poznać proces testowania oprogramowania i lepiej współpracować z pozostałymi członkami zespołu.

Cel szkolenia:

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z całym spektrum zagadnień związanych z niezwykle istotną i nieodłączną częścią procesu wytwarzania oprogramowania jaką jest jego testowanie. Umożliwia on zrozumienie istoty testowania oprogramowania i jego wpływu na poprawę jakości i wydajności.

Uczestnicy w trakcie szkolenia:

 • poznają podstawy testowania,
 • dowiedzą się w jaki sposób testy umiejscowione są w cyklu życia oprogramowania,
 • poznają techniki projektowania testów oraz zarządzania testami,
 • poznają narzędzia wykorzystywanie w procesie testowania,
 • zdobędą wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Foundation Level.

Wymagania:

Nie ma żadnych specjalnych wymagań stawianych uczestnikom, aczkolwiek zalecane jest co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w testowaniu oprogramowania.

Parametry szkolenia:

2,5 dnia ( 20 godzin) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Podstawy testowania.
  1. Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  2. Co to jest testowanie?
  3. Ogólne zasady testowania.
  4. Podstawowy proces testowy.
  5. Psychologia testowania.
  6. Kodeks etyczny.
 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania.
  1. Modele wytwarzania oprogramowania.
  2. Poziomy testów.
  3. Typy testów.
  4. Testowanie pielęgnacyjne.
 3. Statyczne techniki testowania.
  1. Techniki statyczne a proces testowania.
  2. Proces przeglądu.
  3. Analiza statyczna przy pomocy narzędzi.
 4. Techniki projektowania testów.
  1. Proces rozwoju testów.
  2. Kategorie technik projektowania testów.
  3. Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe.
  4. Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe.
  5. Techniki oparte na doświadczeniu.
  6. Wybór technik testowania.
 5. Zarządzanie testowaniem.
  1. Organizacja testów.
  2. Planowanie i szacowanie testów.
  3. Monitorowanie postępu testów i nadzór.
  4. Zarządzanie konfiguracją.
  5. Ryzyko a testowanie.
  6. Zarządzanie incydentami.
 6. Testowanie wspierane narzędziami.
  1. Typy narzędzi testowych.
  2. Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko.
  3. Wdrażanie narzędzi w organizacji.
 7. Literatura.
  1. Normy.
  2. Książki.

Program szkolenia oparty jest na oficjalnym sylabusie ISTQB w wersji 2011.1.1 opublikowanym przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.

Prawa autorskie zastrzeżone © Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI).

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email