Jest to jednodniowy kurs wprowadzający do zagadnień IT Governance, w trakcie którego omawia się znaczenie nadzoru i zarządzania w firmach informatycznych, potrzeby w tym zakresie oraz korzyści. Program kursu przewiduje przegląd dostępnych na rynku rozwiązań IT Governance, wraz z historią i omówieniem każdego z nich. Szkolenie obejmuje także prezentację i porównanie dostępnych metod oraz wskazówki, jak i kiedy można te metody najlepiej wykorzystać. Uczestnicy powinni mieć podstawową wiedzę na temat biblioteki infrastruktury informatycznej (IT Infrastructure Library – ITIL), ale w trakcie kursu zostanie ona skrótowo omówiona i będzie wykorzystywana jako podstawa do porównań z innymi metodami.

Cel szkolenia

•zrozumienie znaczenia sprawnego funkcjonowania systemu IT Governance oraz wynikających stąd korzyści
•zapoznanie się z dostępnymi na rynku metodami IT Governance
•poznanie mocnych i słabych stron tych metod oraz możliwości ich wykorzystania w ramach całej struktury nadzoru i zarządzania.

Adresaci szkolenia

• kadra kierownicza firm informatycznych, zaangażowana w planowanie lub realizację procesów IT Governance
• doradcy wewnętrzni i zewnętrzni, którzy pomagają przedsiębiorstwom i instytucjom w planowaniu wdrażania środków IT Governance
• audytorzy wewnętrzni, którzy będą wykonywać badania i przeglądy procesów IT Governance
• menedżerowie, którzy chcą wiedzieć więcej o zagadnieniach związanych z IT Governance.

Wymagania

Wiedza na temat ITIL i zarządzania usługami informatycznymi lub audytu w informatyce może być przydatna, ale nie jest konieczna, ponieważ jest to kurs wprowadzający.

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

Kurs umożliwia uczestnikom szeroki wgląd w procesy IT Governance oraz metody dostępne aktualnie na rynku. Program kursu przewiduje przegląd dostępnych na rynku rozwiązań IT Governance, wraz z historią i omówieniem każdego z nich oraz przedstawieniem ich zalet i wad. Szkolenie obejmuje następujące obszary:

  • Cobit (i COSO)
  • Six Sigma
  • Sarbanes-Oxley (SOX)
  • Normy: BS15000, BS7799, ISO9000, ISO20000.
  • Biblioteka infrastruktury informatycznej (ITIL)
  • CMM/CMMI
  • eTOM
  • Basel II

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email