Trzydniowy kurs wprowadzający w problematykę zarządzania usługami informatycznymi (IT Service Management — ITSM) w oparciu o najnowszą, trzecią wersję biblioteki ITIL (IT Infrastructure Library). Obejmuje opis całego cyklu życia zarządzania usługami informatycznymi. Prezentuje także zestaw specyficznych przedsięwzięć organizacyjnych, które dają klientom korzyści w formie usług.

Bardzo atrakcyjne uzupełnienie kursu stanowi nowa wersja gry symulacyjnej ITSM - Race to Results Service Management Simulation.

Symulacja wysokiej wydajności HP ITSM to innowacyjny produkt w ofercie szkoleń HP dotyczących obszaru zarządzania IT, pozwalający na praktyczną i przyjemną weryfikację teoretycznych zagadnień ITIL®. Może ona być wykorzystywana, jako samodzielne, jednodniowe wprowadzenie w tematykę ITIL®, jako część trzydniowego szkolenia z Podstaw ITIL® lub zredukowana do potrzeb krótkiego seminarium. W każdej postaci oferuje uczestnikom praktyczny wgląd w strategię ITSM i jej kluczowe komponenty oraz umożliwia samodzielną obserwację tego, w jakim stopniu zastosowanie procesów ITIL® podnosi wydajność działania biznesu.

W trakcie symulacji uczestnicy poznają i stosują narzędzia oraz procesy ITIL®, pozwalające w kolejnych etapach osiągać drużynie coraz wyższą wydajność. Sukces zespołu zależy od rozwiązań oraz usług utrzymywanych przez dział informatyki, który diagnozuje incydenty i błędy występujące w symulowanym środowisku IT, ustala priorytety i wykorzystuje procesy ITIL® w celu ich usunięcia. W miarę jak kolejne problemy są identyfikowane i korygowane, osiągnięcia zespołów stają się coraz lepsze.

Uczestnicy poznają cały cykl zarządzania usługami ITIL® w trakcie wyścigów, od budowania strategii usług, poprzez ich tworzenie i wdrażanie aż do utrzymywania i ciągłego udoskonalania. Celem tej strategii jest przede wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy działem informatycznym a pozostałymi działami w przedsiębiorstwie i usprawnienie komunikacji pomiędzy zespołami. Duże znaczenie mają również inne elementy związane z kontaktami między ludźmi. Najważniejszy z nich to odczuwalna potrzeba pracy w zespole, w odróżnieniu od pracy w odizolowanej przestrzeni bez kontaktu z innymi pracownikami.

Adresaci szkolenia:

Wszyscy pracownicy działów IT, administratorzy systemów i sieci, menedżerowie i członkowie wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialni za usługi informatyczne w przedsiębiorstwie.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

Podczas zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące zarządzania usługami informatycznymi (IT Service Management — ITSM) zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL®-a. Omawiany jest zestaw procedur służących opracowywaniu infrastruktury informatycznej. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do otrzymania certyfikatu Foundation Certificate w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi. Główne elementy szkolenia to interaktywna symulacja działania organizacji IT oraz omówienie poniższych zagadnień:

  • Cykl życia usług
  • Pojęcia, role i funkcje
  • Procedura przyznawania certyfikatów ITIL®
  • Zebranie i usystematyzowanie spostrzeżeń i wniosków
  • Zarządzanie usługami w praktyce
  • Podstawowe zasady, modele i pojęcia
  • Technologia i architektura
  • Przedstawienie kierunków oraz możliwości wdrożenia pozostałych procesów zarządzania usługami IT
  • Weryfikacja wiedzy uczestników szkolenia w formie próbnego testu

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email