Trzydniowy kurs wprowadzający w problematykę zarządzania usługami informatycznymi (IT Service Management — ITSM) w oparciu o najnowszą, trzecią wersję biblioteki ITIL (IT Infrastructure Library).

Cel szkolenia

Uczestnicy poznają cały cykl zarządzania usługami ITIL®, od budowania strategii usług, poprzez ich tworzenie i wdrażanie aż do utrzymywania i ciągłego udoskonalania. W ramach szkolenia prezentowany jest także zestaw specyficznych przedsięwzięć organizacyjnych, które dają klientom korzyści w formie usług.

Adresaci szkolenia

Wszyscy pracownicy działów IT, administratorzy systemów i sieci, menedżerowie i członkowie wyższej kadry kierowniczej odpowiedzialni za usługi informatyczne w przedsiębiorstwie.

Warunki egzaminacyjne

Egzamin ma formę testu (pytania z podanymi wariantami odpowiedzi do wyboru).
Egzamin składa się z 40 pytań.
Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów).
Czas trwania - 60 minut (dla osób zdających w języku, który nie jest ich językiem ojczystym do czasu trwania egzaminu dolicza się 15 minut).

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

Podczas zajęć przedstawiane są zagadnienia dotyczące zarządzania usługami informatycznymi (IT Service Management — ITSM) zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL®-a. Omawiany jest zestaw procedur służących opracowywaniu infrastruktury informatycznej. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do otrzymania certyfikatu Foundation Certificate w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi. Główne elementy szkolenia to interaktywna symulacja działania organizacji IT oraz omówienie poniższych zagadnień:

 1. Dzień 1
  • Zarządzanie usługami i ITIL
  • IT Service Management practice
  • Cykl życia usług w podejściu ITIL
  • Strategia usług (Service Strategy/ SS)
  • Projektowanie usług (Service Design/ SD)
 2. Dzień 2
  • Projektowanie usług cd (Service Design/ SD)
  • Przekazywanie usług (Service Transition/ ST)
 3. Dzień 3
  • Eksploatacja usług (Service Operation/ SO)
  • Proces ustawicznego doskonalenia (Continual Service Improvement/ CSI)
  • Omówienie pytań egzaminacyjnych
  • Egzamin ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management (60 min)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email