Zarządzanie usługami w całym cyklu życia to ostatni kurs z modułów Cykl życia usług i Możliwości usług, który prowadzi do uzyskania certyfikatu ITIL® Expert in IT Service Management. Celem tego modułu szkoleniowego oraz powiązanego z nim egzaminu i certyfikatu jest przekazanie, sprawdzenie i potwierdzenie informacji zawartych we wszystkich publikacjach biblioteki ITIL® , a także koncentracja na zagadnieniach dotyczących biznesu i zarządzania, celach kadry zarządzającej, przeznaczeniu, procesach, funkcjach, działaniach oraz kontaktach i interakcjach pomiędzy procesami omówionymi w pięciu głównych publikacjach trzeciej wersji biblioteki ITIL®.

Adresaci szkolenia

Certyfikat Managing Across the Lifecycle jest przeznaczony w szczególności dla:

 • dyrektorów ds. informatycznych, dyrektorów ds. technicznych, kierowników, kadry nadzorującej, planistów, konsultantów ds. informatycznych oraz trenerów ITSM zaangażowanych w bieżące zarządzanie, koordynację i integrację działań oraz procesów w całym cyklu życia usług;
 • osób zainteresowanych zdobyciem certyfikatu ITIL Expert in IT Service Management, dla których niniejsze szkolenie stanowi ostatni obowiązkowy moduł prowadzący do uzyskania certyfikatu na poziomie Expert
 • osób zainteresowanych zdobyciem dyplomu Advanced Service Management Diploma, dla których certyfikat ITIL Expert jest wymaganiem wstępnym;
 • osób zainteresowanych poznaniem najważniejszych informacji dotyczących zarządzana usługami w całym cyklu życia wg biblioteki ITIL ® z perspektywy biznesu i zarządzania, a także metod ich wdrażania w celu podniesienia jakości usług informatycznych świadczonych w przedsiębiorstwie;
 • kierowników posiadających certyfikaty ITIL, którzy są zainteresowani zwiększeniem korzyści dla przedsiębiorstwa oraz przyspieszeniem rozwoju własnej kariery.

Wymagania

 • 2–4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu usługami informatycznymi.
 • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management HF421S
 • ITIL® Foundation Bridge Certificate
 • Uzyskanie 15 punktów kredytowych (łącznie co najmniej 17) w zrównoważonych egzaminach w zakresie modułu cyklu życia usług wg ITIL lub modułu możliwości usług wg ITIL.

Oczekuje się, że uczestnicy przeczytają następujące podstawowe publikacje ITIL w zakresie zarządzania usługami w całym cyklu ich eksploatacji:
Service Strategy (Strategia usług)

 • Service Design (Projektowanie usług)
 • Service Transition (Przekazanie usług)
 • Service Operation (Eksploatacja usług)
 • Continual Service Improvement (Ustawiczne doskonalenie usług)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na tym poziomie jest przedstawienie dokumentacji dotyczącej punktów kredytowych. Kandydaci podchodzący do egzaminu powinni mieć świadomość, że wymaganych jest co najmniej 28 godzin nauki indywidualnej.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email