Ten 5-dniowy kurs koncentruje się na omówieniu terminologii, struktur procesów, ról, funkcji i działań dotyczących faz ustalania strategii i projektowania usług należących do procesu zarządzania usługami informatycznymi, w oparciu o wersję biblioteki infrastruktury informatycznej (ITIL). Kurs należy do modułu "Capability Stream", który oferuje uczestnikom rzetelną wiedzę dotyczącą najlepszych procedur biblioteki ITIL® stosowanych w codziennej pracy. Szczególny nacisk jest położony na działania i realizację procesów oraz ich wykorzystanie w całym cyklu życia usługi.

Adresaci szkolenia:

 • Informatycy, którzy chcą poznać procesy planowania, ochrony i optymalizacji oraz możliwości ich zastosowania w celu podwyższenia, jakości pomocy technicznej do usług informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • Informatycy pracujący w przedsiębiorstwach, które wdrożyły dostosowane procedury ITIL®, którzy wymagają szkolenia w zakresie trwającego programu udoskonalania usług umożliwiającego uczestnictwo w tym programie;
 • Pracownicy operacyjni zaangażowani w działania dotyczące następujących procesów: pojemność, dostępność, ciągłość usług informatycznych, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie popytem i ryzykiem, którzy chcą rozszerzyć posiadane, oparte na rolach możliwości;
 • Osoby zainteresowane zdobyciem certyfikatu ITIL Expert w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi, dla których jest to jeden z wymaganych modułów.

Wymagania:

 • Co najmniej jeden z poniższych certyfikatów:
  • ITIL® V3 Foundation in ITSM
  • ITIL® V2 Foundation oraz V3 Foundation Bridge Certificate
 • 2–4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu usługami informatycznymi (bardzo pożądane).
 • Zakłada się, że uczestnicy przeczytają w szczególności publikację Service Design (Projektowanie usług).
 • Kandydaci powinni mieć świadomość, że wymaganych jest co najmniej 12 godzin nauki indywidualnej.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

 • Waga koncepcji zarządzania usługami w praktyce;
 • Zarządzanie pojemnością i dostępnością jako możliwość pomyślnej realizacji projektu usług;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ramach ogólnej struktury ładu korporacyjnego;
 • Działania, metody i funkcje stosowane w każdym procesie planowania, ochrony i optymalizacji zgodnym z biblioteką ITIL®, • a także role i obowiązki w poszczególnych procesach;
 • Zarządzanie ciągłością usług informatycznych jako możliwość wspierania ogólnego procesu zarządzania ciągłością biznesu;
 • Zagadnienia dotyczące technologii oraz wdrażania, a także wyzwania, najważniejsze czynniki konieczne do odniesienia sukcesu oraz zagrożenia dotyczące planowania, ochrony i optymalizacji zgodnych z metodologią ITIL®;

Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę konieczną do przygotowania się do egzaminu certyfikacyjnego ITIL® z zakresu planowania, ochrony i optymalizacji (ITIL® Planning, Protection & Optimization), który jest przeprowadzany przez organizacje EXIN, ISEB oraz APM Group. Zdobycie niniejszego certyfikatu oznacza uzyskanie 4 punktów w procesie przyznawania certyfikatów ITIL V3.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email