Jednodniowy kurs oferujący ogólne wprowadzenie do zarządzania usługami informatycznymi z możliwością włączenia elementów nauki praktycznej. Seminarium Service Management Awareness daje ogólny pogląd na zarządzanie usługami w oparciu o zalecenia ITIL (IT Infrastructure Library). Wskazuje ponadto atuty wprowadzenia ITSM. Jest to idealny kurs zarówno dla pracowników, którzy zetknęli się już z zarządzaniem usługami informatycznymi, jak i dla tych, dla których jest to zupełna nowość. Umożliwia im ogólne zapoznanie się z korzyściami, jakie niesie wdrożenie zarządzania usługami.

Adresaci szkolenia:

Seminarium jest przeznaczone dla stosunkowo szerokiej grupy uczestników. Do wstępnego zapoznania się z zarządzaniem usługami może posłużyć pracownikom działów wdrażania lub projektowania.

Kurs może być także przydatny dla kadry kierowniczej, której członkowie pragną ogólnie, lecz w sposób uporządkowany zapoznać się z zarządzaniem usługami informatycznymi.

Cel szkolenia:

Seminarium ITIL Service Management Awareness to doskonała okazja dla pracowników i kadry kierowniczej wszystkich szczebli, którzy powinni ogólnie zapoznać się z procesami ITIL i korzyściami, jakie mogą one przynieść przedsiębiorstwu. Umożliwia ono również uzyskanie opinii szerokiego grona słuchaczy na temat aktualnych lub proponowanych projektów ITIL. Udział w seminarium umożliwi uczestnikom:

 • poznanie modelu zarządzania usługami informatycznymi opartymi na metodyce ITIL w stopniu umożliwiającym dyskusję na temat możliwości jego wykorzystania w ich przedsiębiorstwach;
 • podejmowanie na wysokim szczeblu decyzji o wprowadzeniu lub niewprowadzaniu modelu ITIL;

Wymagania:

Podstawowa wiedza z dziedziny informatyki może być przydatna, ale nie jest konieczna.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania usługami informatycznymi i platformy ITIL.
 • Service Desk: zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą. zarządzanie wersjami, zarządzanie poziomem usług, zarządzanie dostępnością usług, zarządzanie potencjałem. zarządzanie finansami, zarządzanie ciągłością usług informatycznych.
 • Planowanie sesji z uwzględnieniem elementów teorii z powyższych dyscyplin.
 • Sesje przeglądowe, które pozwalają zrozumieć wiedzę uzyskaną w trakcie sesji interaktywnych.
 • Zdobyta wiedza.
 • Dalsza edukacja.
 • Zrozumienie, w jaki sposób zarządzanie usługami ułatwia dostosowanie procesów informatycznych do celów biznesowych.
 • Dostrzeżenie korzyści, jakie mogą uzyskać stosując metodykę ITIL w rzeczywistym, interaktywnym środowisku.
 • Dyskutowanie na temat różnych możliwości dalszego rozwoju.
 • Przedstawienie dyscyplin ITIL (ich celów, koncepcji oraz związanych z nimi korzyści).
 • Wprowadzenie do przygotowanej przez HP symulacji wysokiej wydajności.
 • Interaktywne sesje „wyścigów”, w trakcie których planowanie wykorzystywane jest do symulacji i doskonalenia działalności przedsiębiorstwa.
 • Wnioski.
 • Potencjalne problemy i przemyślenia.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email