Warsztaty Service Strategy to 3-dniowe szkolenie, opisujące pierwszą fazę cyklu życia usługi informatycznej. To w tej fazie wyznaczane są cele strategiczne, które dostawca pragnie osiągnąć poprzez oferowane usługi. W fazie strategii usług należy także określić reguły i środki potrzebne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Strategia usług definiuje perspektywę, pozycję, plany i schematy, które dostawca usług powinien wypełnić dla realizacji celów biznesowych organizacji. Strategia usług zawiera następujące procesy: zarządzanie strategiczne usługami IT, zarządzanie portfelem usług, zarządzanie popytem oraz zarządzanie relacjami z biznesem. Pomimo, że te procesy są związane z fazą strategii usług, większość z nich jest realizowana również w innych fazach cyklu życia usługi.
Tematyka obejmuje identyfikowanie i dokumentowanie potrzeb zleceniodawców usług, budowanie i dokumentowanie strategii dostawcy usług, określenie kształtu usług, ich potencjalnej wartości dla odbiorcy, a także przestrzeni rynku w której mają działać. Ważnym elementem szkolenia jest także wiedza o czynnikach od których zależy sukces usługi, sposobach identyfikowania i zarządzania ryzykiem oraz prowadzenie ocen strategicznych.<

Cel szkolenia

Uczestnicy kursu zdobędą umiejętności z zakresu:

 

  • zarządzania strategicznego usługami informatycznymi (Strategy Management for IT Services)
  • zarządzania portfelem usług (Service Portfolio management)
  • zarządzania popytem (Demand Management)
  • zarządzania finansami usług IT (Financial management for IT services)
  • zarządzani relacjami z biznesem (Business relationship management)

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest głównie kadrze kierowniczej IT, zaangażowanej w planowanie obsługi i eksploatacji procesów tej fazy cyklu życia oraz konsultanom wewnętrznym lub zewnętrznym, którzy pomagają w realizacji strategicznego planu organizacji, wdrożenia lub usprawnienia zarządzania usługami informatycznymi
Personelowi audytu wewnętrznego, odpowiedzialny za sprawdzanie lub przegląd organizacji IT. Kurs ma szczególne znaczenie dla osób zajmujących się strategią usług lub odpowiedzialnych za strategię usług IT lub, które chcą włączyć ten moduł, jako część ich programu nauczania do osiągnięcia certyfikatu ITIL® Expert

Wymagania

• 2–4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu usługami informatycznymi.
• ITIL® V3 Foundation Certificate in IT Service Management; HF421M HF421M
• ITIL® V2 Foundation Certificate oraz V2–V3 Foundation Bridge Certificate. Zakłada się, że uczestnicy przeczytają pięć podstawowych publikacji ITIL® w zakresie zarządzania usługami w całym cyklu ich eksploatacji.

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

 

Egzamin

Podczas egzaminu nie można korzystać z materiałów pomocniczych. Oparty na scenariuszach test wielokrotnego wyboru obejmuje 8 zadań. Czas trwania egzaminu — 90 minut. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi, za które można uzyskać od 0 do 5 punktów. Aby zaliczyć egzamin, kandydat musi uzyskać 28 punktów z 40 możliwych (70% poprawnych odpowiedzi).

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email