Ten dwudniowy kurs pokazuje profesjonalistom IT oraz oficerom bezpieczeństwa jak utworzyć oraz efektywnie zarządzać strategią bezpieczeństwa w organizacji. Uczestnicy poznają jak regulacje zgodności, standardy firmowe oraz najlepsze aktyki mogą doprowadzić do stworzenia odpowiedniej polityki bezpieczeństwa. Ten kurs skupia się na realnych implementacjach, a także pomaga przygotować się do egzaminów Security+ and CISSP.

Wymagania

Uczestnictwo w kursie Enterprise Security Foundation (HL945S) lub równoważna wiedza.

Informacje dodatkowe


Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie.

 • Polityka Bezpieczeństwa i zarządzania.
 • Logistyka.
 • Profil uczestników.
 • Kilka słów o certyfikacji.

Moduł 2: Bezpieczeństwo Informacji.

 • Bezpieczeństwo to w 10% produkty a w 90% procesy.
 • Koszty cyberprzestępstw.
 • Wytyczne i prawo w US, Kanadzie i APEC.
 • Ochrona danych w Europie.
 • Poufność, Integralność, Dostępność (CIA).
 • Ryzyko.
 • Analiz wpływu na organizację.
 • Ocena ryzyka i bilans ryzyka.
 • Zagrożenia i podatności.
 • Zabezpieczenia.
 • Ocena wartości zasobów.

Moduł 3: Zdefiniuj swoja strategię bezpieczeństwa.

 • Strategia bezpieczeństwa a biznes.
 • Wymagania zgodności: reguły bezpieczeństwa HIPAA.
 • Przykłady.
 • Relacje pomiędzy misją organizacji, kulturą korporacji oraz strategią bezpieczeństwa i polityką.
 • Wdrożenie koncepcji bezpieczeństwa i ryzyka w kontekście wymagań organizacji.
 • Ocena wymagań organizacji w celu zbudowania strategii bezpieczeństwa.
 • Proces wdrażania strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Moduł 4: Zarządzanie bezpieczeństwem.

 • Polityka bezpieczeństwa i zarządzanie.
 • Silne bezpieczeństwo jako przewaga konkurencji.
 • Przykład jako ocena propozycji.
 • Rola Oficera Bezpieczeństwa.
 • Rola zarządu jako element sukcesu wdrożenia planu bezpieczeństwa.
 • Inne ważne role: zbuduj swój zespół.


Moduł 5: Struktura polityki bezpieczeństwa

 • Atrybuty dobrej polityki bezpieczeństwa.
 • Różnice pomiędzy politykami a procedurami.
 • Zgodność.
 • Wymagania bezpieczeństwa w HIPAA.
 • Standard bezpieczeństwa danych PCI.
 • Dyrektywa UE 2009/136/EC.
 • Regulacja IT - India 2000.
 • Rola zgodności z wymaganiami we wdrażaniu polityk.

Moduł 6: Polityki w Twojej strategii bezpieczeństwa.

 • 10 najważniejszych polityk SANS.
 • Wybrane polityki bezpieczeństwa pozwolą Ci rozpocząć.
 • Polityka dostępu.
 • Polityka dostępu do sieci.
 • Polityka zdalnego dostępu.
 • Polityka urządzeń osobistych.
 • Polityka oceny ryzyka.
 • Polityka planowania na wypadek awarii.
 • Polityka bezpieczeństwa fizycznego.
 • Polityka kontroli dostępu.
 • Retencja danych oraz polityka deklasyfikacji.
 • Rozważania na temat zgodności (HIPAA).
 • 6 praw zgodności.
 • Wpływ regulacji zgodności na konkretne polityki.
 • Jakich polityki bezpieczeństwa wymaga twoja organizacja.

Moduł 7: Ramy budowania polityki.

 • Dlaczego używać wytycznych?
 • Ramy struktur Twoich polityk.
 • ISC(2) 10 domen jako ramy/przykład.
 • ISO 17799:2000.
 • PCI.
 • Identyfikacja polityk.
 • ISO 27001.
 • Przygotowanie podstawowych polityk bezpieczeństwa używając standardów organizacyjnych, jako wytyczne.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email