100% zadowolonych uczestników poprzednich realizacji

100% maksymalnych ocen dla trenera

W ramach szkolenia uczestnicy skonfigurują i uruchomią
własne centrum certyfikacji

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących poznać zagadnienia związane z Infrastrukturą Klucza Publicznego (ang. Public Key Infrastructure, PKI). Szczególnie zalecane dla programistów, administratorów oraz specjalistów bezpieczeństwa, którzy będą zajmować się tematyką podpisu cyfrowego oraz innych usług bazujących na PKI.

Cel szkolenia

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi usługami ochrony informacji oraz sposobem ich wykorzystania do budowy Infrastruktury Klucza Publicznego. Omówione zostaną mechanizmy kryptograficzne oraz ich przeznaczenie. Przedstawione zostaną aspekty prawne związane z usługami wykorzystującymi PKI obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Uczestnicy zapoznają się też w praktyce z usługami związanymi z PKI takimi jak podpis cyfrowy, uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS, serwer weryfikacji statusu certyfikatów (OCSP), serwer znakowania czasem (TSA).

Mocne strony szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • skonfigurują i uruchomią własne centrum certyfikacji wykorzystując bibliotekę OpenSSL,
 • przygotują i obsłużą zgłoszenia certyfikacyjne,
 • wystawią certyfikaty dla kluczy publicznych algorytmów RSA oraz ECDSA o różnym przeznaczeniu,
 • przygotują karty inteligentne (ang. smart cards) z kluczami i certyfikatami,
 • wykorzystają przygotowane karty oraz certyfikaty do realizacji usług bezpiecznej poczty elektronicznej i uwierzytelnienia w protokole SSL/TLS.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera w systemie Windows lub Linux.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows lub Linux. Zalecane jest posiadanie czytnika kart elektronicznych zgodnego z PC/SC.

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (3 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  • podstawowe usługi ochrony informacji
  • integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
  • czym jest bezpieczeństwo informacji
  • podpis cyfrowy i jego zastosowania
  • zaufanie i sposoby jego realizacji
  • rola zaufanej trzeciej strony (ang. trusted third party, TTP)
  • rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS)
  • listy statusu usług zaufania (ang. trust service status list, TSL)
 2. Algorytmy, protokoły i urządzenia kryptograficzne

  • normy międzynarodowe i standardy przemysłowe
  • integralność, funkcje skrótu
  • poufność
  • algorytmy symetryczne (3DES, AES)
  • algorytmy uzgadniania klucza (DH, ECDH)
  • algorytmy asymetryczne (RSA, ECDSA)
  • problem autentyczności klucza
  • uwierzytelnienie i autoryzacja
  • kody uwierzytelniające wiadomość (ang. message authentication code, MAC)
  • podpis cyfrowy, generowanie kluczy, tworzenie podpisu i jego weryfikacja
  • przechowywanie i przekazywanie danych kryptograficznych
  • notacja ASN.1, kodowanie DER i PEM
  • problem bezpiecznego przechowywania danych
  • karty inteligentne (ang. smart cards)
  • sprzętowe moduły bezpieczeństwa (ang. hardware security module, HSM)
  • dostęp do urządzeń kryptograficznych (biblioteki PKCS #11, CSP)
  • aktualne zalecenia dotyczące parametrów wykorzystywanych algorytmów kryptograficznych
 3. Elementy i działanie Infrastruktury Klucza Publicznego

  • architektura PKI
  • czym jest certyfikat klucza publicznego
  • generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
  • rola punktu rejestracji (ang. registration authority, RA)
  • centrum certyfikacji (ang. certificate authority, CA)
  • certyfikaty X.509
  • podstawowe pola certyfikatów
  • rozszerzenia certyfikatów
  • certyfikaty atrybutów
  • certyfikaty rozszerzonej walidacji
  • certyfikaty CVC (ang. card verifiable certificate)
  • certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane
  • odcisk klucza certyfikatu
  • polityka certyfikacji
  • cykl życia certyfikatu
  • ścieżka certyfikacji
  • repozytorium certyfikatów
  • usługi PKI w aspekcie usług ochrony informacji
  • kompromitacja klucza i unieważnianie certyfikatów
  • lista certyfikatów unieważnionych (ang. certificate revocation list, CRL, delta CRL)
  • protokół weryfikacji statusu certyfikatu (ang. online certificate status protocol, OCSP)
  • urząd znacznika czasu (ang. time stamping authority, TSA)
  • przykładowe wdrożenia PKI, hierarchia CA
  • zalecenia grupy roboczej PKIX
 4. Praktyczne wykorzystanie Infrastruktury Klucza Publicznego

  • cyfrowe podpisywanie i weryfikacja dokumentów
  • bezpieczna poczta elektroniczna, podpisywanie i szyfrowanie wiadomości
  • uwierzytelnienie serwera i klienta w protokole SSL/TLS

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email