Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów java, analityków systemowych oraz architektów pragnących poznać techniki integracji systemów (EAI, Enterprise Application Integration).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów, zapoznanie z wzorcami integracyjnymi i metodami realizacji tych wzorców w rzeczywistości, przedstawieniem dobrych i złych praktyk integracji, dostępnych na rynku narzędzi.

Szkolenie jest realizowane w kilku wariantach – dla programistów, dla analityków systemowych, architektów. W zależności od grupy szkoleniowej, główny nacisk położony jest na kwestie teoretyczne lub na praktyczne i implementację rozwiązań integracyjnych.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java, przynajmniej podstawowa znajomość usług webservice oraz technologii przetwarzania XML. Zalecana jest również znajomość podstaw JEE.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów prezentowane/implementowane są przykłady obrazujące realizację najpopularniejszych wzorców integracyjnych.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. The big picture:
  1. przedstawienie podstawowych pojęć i koncepcji związanych z szeroko pojętą integracją: silos, SOA, EIP, MEP, EAI, ESB, szyna danych, ETL, EDA, CMD, MOM, broker i adapter integracyjny, orkiestracja, integracja synchroniczna/asynchroniczna/offline, JBI, SCA, WS-* itd.
  2. prezentacja różnic pomiędzy szyną danych, platformą integracyjną, brokerem integracyjnym, integracją, serwerem kolejek itd.
  3. przesłanki za i przeciw wdrażaniu platformy integracyjnej, cel wdrażania platformy integracyjnej w przedsiębiorstwie, migracja istniejących systemów „na szynę danych”
 2. Omówienie wybranej platformy EAI:
  1. Pojęcia i terminologia podstawowa dla danej platformy EAI
  2. Podstawowe składowe i architektura danej platformy EAI
  3. Jakość realizacji usług przez daną platformę (mechanizmy realizacji: wysokiej dostępności, odporności na awarię, równoważenia obciążenia, persystencji, transakcyjności, bezpieczeństwa)
  4. Podobieństwa i różnice względem innych platform EAI
  5. Zgodność ze standardami (WS-*, …)
  6. Źródła wiedzy
 3. Style integracji:
  1. Synchroniczna, asynchroniczna
  2. Online, offline
  3. Poprzez transfer plików, poprzez bazę danych, poprzez procedury, poprzez kolejki
  4. pozostałe
 4. Stosowane wzorce integracyjne:
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Kanał
   2. Wiadomość
   3. Filtr
   4. Router
   5. Translator
   6. Endpoint
  2. Kanał komunikacji
   1. Point-to-point
   2. Publish-subscribe
   3. Dead letter
   4. Adapter
   5. Most
   6. Magistrala
   7. Pozostałe
  3. Wiadomość
   1. Typy wiadomości: command, document, event, request-reply
   2. Struktura wiadomości: nagłówek, treść
   3. Korelowanie wiadomości
   4. Sekwencjonowanie wiadomości
   5. Adres powrotny
   6. Data ważności
   7. Pozostałe
  4. Routing
   1. Orchiestracja a choreografia
   2. Router (content based, dynami itp.)
   3. Filtr
   4. Splitter
   5. Agregator
   6. Resequencer
   7. Broker, adapter
   8. Pozostałe
  5. Transformacja
   1. Kanoniczny model danych, normalizer
   2. Filtr
   3. Wzbogacanie i odchudzanie wiadomości
   4. Pozostałe
  6. Endpoint
   1. Event Driven
   2. Polling
   3. Dispatcher
   4. Selective
   5. Gateway
   6. Delayer
   7. Durable Subscriber
   8. Pozostałe
  7. Zarządzanie
   1. Objazd
   2. Podsłuch
   3. Proxy
   4. Historia wiadomości
   5. Składnica wiadomości, trwałość
   6. Ponawianie i kompensacja
   7. Pozostałe
 5. Przegląd i porównanie dostępnych na rynku narzędzi i technologii:
  1. komercyjne i niekomercyjne
  2. w oparciu o stos JEE, .NET, inne
  3. dojrzałe i rozwijające się
  4. software’owe i hardware’owe
  5. bardziej i mniej popularne
  6. według pozostałych kryteriów
 6. Przegląd najczęściej stosowanych adapterów oraz connectorów integracyjnych.
 7. Dobre i złe praktyki budowy integracji i szyn danych, zalecane wzorce projektowe, zalecane protokoły komunikacyjne, czego należy unikać itd.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email