Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów oraz wszystkich, którzy na co dzień zajmują się budową oraz integracją w projektach IT (inżynierowie, integratorzy). Zainteresowane szkoleniem będą również osoby chcące bliżej poznać problematykę integracji oprogramowania – kierownicy zespołów, architekci, testerzy, marketingowcy, itd.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie do problematyki integracji w dużych projektach informatycznych. Pokazane zostanie, na czym polega zarządzanie wersjami plików, wersjami komponentów, jakie są typowe problemy związane z tym procesem. Porównane zostaną popularne systemy do zarządzania wersjami (ClearCase, SVN, CVS). Omówiony zostanie proces budowy binariów oraz popularne narzędzia do wspierania tego procesu (ant, make, final-builder, vsbuild). Pokazane zostaną typowe problemy związane z pracą wielu zespołów nad wspólnym kodem . Omówione zostaną metody i narzędzia raportowania postępów prac i eliminacji błędów na wczesnym etapie (bledy linkowania i kompilacji, automatyczny code-review, nightly-builds). Na koniec pokazany będzie typowy proces wprowadzania zmian do oprogramowania, od rozpoczęcia pracy przez developera, do integracji w finalny produkt z omówieniem wykorzystanych narzędzi.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • omówić na czym polega zarządzanie wersjami, jakie są dostępne narzędzia, jakie są typowe problemy związane z zarządzaniem wersjami,
  • omówić na czym polega dekompozycja systemu informatycznego, wskazać zalety i wady takiej dekompozycji w kontekście integracji oprogramowania,
  • wymienić typowe narzędzia wykorzystywane w poszczególnych etapach integracji oprogramowania,
  • opisać proces generowania kolejnych wersji oprogramowania, dokumentowania i testowania,
  • wskazać problemy i ryzyka w pracy wielu zespołów nad częściowo wspólnym kodem źródłowym,
  • wymienić typowe techniki eliminacji błędów na wczesnym etapie rozwoju oprogramowania.

Mocne strony szkolenia:

Mocną stroną szkolenia jest bardzo praktycznie ujęcie tematu. Pokazane zostaną rozwiązania przyjęte w duży firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania. Pokazana będzie krytyczna analiza takich rozwiązań, wskazane zostaną mocne i słabe strony. Uczestnicy szkolenia będą mogli dobrać odpowiednie metody i narzędzia do swojej, konkretnej sytuacji projektowej.

Wymagania:

Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat procesu wytwarzania oprogramowania.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów przeplecionych omówieniem prawdziwych przykładów z życia projektu oraz ich krótką dyskusją z uczestnikami.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email