Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów znających podstawy JEE oraz posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i CSS, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie JHipster, Spring i AngularJS.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii JHipster, Spring, AngularJS oraz Bootstrap, umożliwiającymi efektywne tworzenie aplikacji webowych.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • generować projekt poprzez JHipster,
 • automatyczne tworzyć encje, serwisy i kontrolery z użyciem narzędzi,
 • wykorzystywać takie narzędzia jak Gulp i Bower,
 • integrować AngularJS z serwisami REST,
 • wykorzystywać JPA oraz cache drugiego poziomu,
 • tworzyć strony i formularze, w sposób nie wymagający przeładowania strony,
 • dokonywać połączeń do bazy danych i wizualizować wyniki,
 • zapewnić bezpieczeństwo strony stworzonej w AngularJS popzez Spring Security,
 • Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom na samodzielne tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych stosując popularne standardy.

Wymagania

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość Java/JEE oraz rozeznanie w standardach HTML, CSS i JAVASCRIPT. Uczestnik powinien posiadać znajomość podstaw tworzenia aplikacji webowych.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie do Yeoman

   1. Sposób działania

   2. Podstawowe komendy

   3. Aspekty praktyczne

  2. Wprowadzenie do Spring

   1. Architektura i sposób działania

   2. Aspekty praktyczne

   3. Spring Boot

    1. Sposób działania

    2. Podstawowe komendy

    3. Aspekty praktyczne

  3. Wprowadzenie do JHipster

   1. Sposób działania

   2. Podstawowe komendy

   3. Aspekty praktyczne

 2. JHipster – aspekty podstawowe

  1. Tworzenie nowego projektu

  2. Wykorzystanie kreatora

  3. Wybrane opcje konfiguracyjne

  4. Struktura projektu i lokalizacja zasobów

  5. Tworzenie komponentów projektu

   1. Tworzenie encji

    1. Tworzenie prostych pól

    2. Tworzenie relacji

   2. Tworzenie serwisów

   3. Tworzenie kontrolerów

    1. Tworzenie kontrolerów REST

    2. Tworzenie kontrolerów AngularJS

   4. Automatyczne tworzenie formularza

   5. Instalacja nowych języków

  6. Konfiguracja środowiska i aspekty praktyczne

  7. Konfiguracja Bootstrap

   1. Dodawanie bibliotek

   2. Usuwanie niektórych komponentów

  8. Konfiguracja Bower

   1. Instalacja

   2. Wykorzystanie w aplikacji

  9. Konfiguracja Gulp

   1. Instalacja

   2. Wykorzystanie w aplikacji

  10. Konfiguracja Yaml

   1. Lokalizacja plików

   2. Opis poszczególnych parametrów

  11. Zarządzanie profilami

   1. Profil deweloperski

   2. Profil produkcyjny

 3. JHipster – główne komponenty

  1. Spring

   1. Spring Boot

    1. Konfiguracja

    2. Deployment

   2. Wzorzec IoC

   3. Struktura aplikacji

   4. Uruchamianie kontenera

   5. Konstruktory, fabryki

   6. Własności proste i złożone, kolekcje

   7. Autowiring

   8. Zasoby

   9. Transakcje

    1. Transaction scope

    2. Isolation level

    3. Propagation

  2. Spring Data

   1. Object relational - mapping

   2. Encje

   3. Associations

   4. Klucze

   5. Tworzenie zapytań poprzez adnotację @Query

   6. Tworzenie zapytań poprzez nazwę metody

   7. Zapis i odczyt danych

   8. Sortowanie kolekcji

  3. Cache drugiego poziomu

   1. Idea cache 2 poziomu

   2. Konfiguracja pracy cache

   3. Konfiguracja encji

  4. Spring Security

   1. Logowanie typu Form i Basic

   2. Zabezpieczanie adresów URL

   3. Wprowadzenie do ACL

    1. Tworzenie bazy danych pod ACL

    2. Zabezpieczanie serwisów i obiektów wyrażeniami „Access Control"

  5. AngularJS

   1. Czym jest wzorzec MVVW i MVW

   2. Budowa aplikacji opartych o Angular JS

   3. Modele w Angular JS

    1. Objaśnienie działania modeli w Angular JS

    2. Model mapping

    3. $scope isolation i jego zastosowanie

   4. Widoki i szablony

    1. Omówienie zasady działania widoków w Angular JS

    2. Przełączniki klas CSS, wyrażenia logiczne

    3. Dołączanie kodu HTML różnych szablonów

    4. Form validation

     1. Validator - użycie wbudowanych

     2. Validator – zastosowanie niestandardowych

     3. CSS w błędach formularzy

   5. Obsługa zdarzeń

   6. Załączanie zewnętrznych bibliotek Angular UI

   7. Dyrektywy

    1. Czym jest dyrektywa i do czego służy

    2. Dołączanie zewnętrznych dyrektyw

    3. Zastosowanie w praktyce – dyrektywy

   8. Serwisy

    1. Czym są serwisy i do czego służą

    2. Omówienie $http jako serwisu

   9. Routery

    1. Ładowanie szablonów po zmianie url

    2. Korzystanie z kontrolerów w widokach

   10. Unit testy w Angular JS

 4. JHipster – inne zagadnienia

  1. Najważniejsze klasy

   1. UserService

   2. UserResource

   3. UserRepository

   4. SecurityConfiguration

   5. DatabaseConfiguration

   6. MailConfiguration

   7. UserResourceTest

   8. Application

   9. ApplicationWebXml

  2. Pliki javascript

   1. user.service.js

   2. login.controller.js

   3. login.js

  3. Liquibase jako DBC

  4. Praca z Gulp

  5. Menu wygenerowanej aplikacji

   1. Settings

   2. Password

   3. Change language

   4. Metrics

    1. Services statistics

    2. Ehcache

   5. Health

   6. Configuration

   7. API

    1. Sekcje i ich znaczenie

    2. Swagger

     1. Wprowadzenie

     2. Zastosowanie praktyczne

   8. Logs

   9. Audits

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email