Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów znających podstawy JEE lub Spring oraz posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i CSS, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie JHipster, Spring Boot i Angular.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii JHipster, Spring Boot, Angular oraz Bootstrap, umożliwiającymi efektywne tworzenie aplikacji webowych.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • generować projekt poprzez JHipster,
 • automatyczne tworzyć encje, serwisy i kontrolery z użyciem narzędzi,
 • integrować Angular z serwisami REST,
 • wykorzystywać JPA oraz cache drugiego poziomu,
 • tworzyć strony i formularze, w sposób nie wymagający przeładowania strony,
 • dokonywać połączeń do bazy danych i wizualizować wyniki,
 • zapewnić bezpieczeństwo strony stworzonej w AngularJS popzez Spring Security,
 • Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom na samodzielne tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych stosując popularne standardy.

Wymagania

Od uczestników wymagane jest podstawowa znajomość Java/JEE oraz rozeznanie w standardach HTML, CSS i JAVASCRIPT. Uczestnik powinien posiadać znajomość podstaw tworzenia aplikacji webowych.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do JHipster
  • Działanie i możliwości
  • Konfiguracja środowiska
  • Tworzenie nowego projektu
  • Wykorzystanie kreatora
  • Wybrane opcje konfiguracyjne
  • Struktura projektu
  • Tworzenie komponentów projektu
 2. Wprowadzenie do Spring framework
  • Charakterystyka frameworku
  • Programowanie z użyciem interfejsów
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Separacja odpowiedzialności z wykorzystaniem AOP
  • Konfigurowanie projektu
  • Schemat budowy aplikacji
 3. Kontener Spring
  • Przegląd dostępnych implementacji
  • Konfiguracja
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Zasięg i cykl życia beanów
 4. Programowanie aspektowe
  • Wprowadzenie do koncepcji AOP
  • Terminologia
  • Tworzenie, konfigurowanie i podpinanie aspektów
  • Przechwytywanie argumentów i wyników zwracanych z metod
 5. Warstwa dostępu do danych
  • Konfigurowanie połączenia do bazy (standalone, pula, jndi)
  • Menadżer transakcji
  • Konfigurowanie mechanizmu transakcyjnego
  • Wprowadzenie do mapowania obiektowo-relacyjnego i standardu JPA
  • Integracja z JPA i frameworkiem Hibernate
  • Tworzenie warstwy utrwalania z wykorzystaniem Spring Data
 6. Warstwa prezentacji
  • Wzorzec Model-View-Controller
  • Wprowadzenie do Spring MVC
  • Cykl obsługi żądania
  • Konfiguracja aplikacji webowej (xml, adnotacje, JavaConfig)
  • Budowa i mapowanie kontrolerów
  • Usługi REST
 7. Spring Security
  • Architektura, komponenty i podstawowe usługi mechanizmu bezpieczeństwa
  • Konfiguracja bezpieczeństwa
  • Integracja z Spring OAuth2
 8. Spring - zagadnienia dodatkowe
  • Konfiguracja projektu z użyciem Spring Boot
  • Testy jednostkowe i integracyjne
  • Uruchamianie i zarządzanie zadaniami
 9. Wprowadzenie do Angular
  • Architektura frameworku
  • Przygotowanie środowiska developerskiego
  • Struktura aplikacji
  • Bindowanie
  • Moduły i komponenty
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Usługi
  • Tworzenie i obsługa formularzy
  • Komunikacja z serwerem
 10. Routing
  • Zasada działania
  • Komponenty RouterConfig, RouterOutlet, RouterLink
  • Konfiguracja
  • Przekazywanie parametrów
  • Routing zagnieżdżony
 11. Zaawansowane użycie komponentów
  • Stylizacja
  • Transkluzja
  • Komunikacja między komponentami
  • Cykl życia
 12. Testy
  • Narzędzia
  • Tworzenie testów jednostkowych
  • Mockowanie usług
  • Testowanie kodu asynchronicznego
  • Spies
  • Testy poszczególnych typów komponentów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email