Adresaci Szkolenia:

 • Programiści
 • Testerzy
 • Project Managerzy
 • Product Ownerzy
 • DevOps
 • Administratorzy IT

Cel szkolenia:

 • Korzystanie z Jiry w pracy w środowisku Agile (Scrum, Kanban)
 • Tworzenie dashboardów, boardów, filtrów i subskrybcji na podstawie zapytań JQL
 • Integracja z innymi systemami ekosystemu narzędziowego
 • Dobre praktyki pracy w Agile, tworzenie backlogów i opisu zadań
 • Estymacja godzinowa, story point i osobodni
 • Korzystanie z raportów z systemu

Parametry szkolenia:

2 dniowe szkolenie. 50% wykładów, 50% warsztatów i dyskusji

Program szkolenia

 1. Podstawy systemu Jira
  • Co to jest Jira?
  • Podstawowe definicje
  • Tworzenie i zarządzanie zgłoszeniami
  • Workflow zadań
  • Konfiguracja nowego projektu
  • Komponenty i wersje
  • Rejestracja czasu pracy przy zgłoszeniu
  • Dashboard (utworzenie i konfiguracja)
  • Wykorzystanie Jira efektywnie
  • Rozszerzenia Jira i przykłady
 2. Raportowanie i wyszukiwanie zadań za pomocą JQL (Jira Query Language)
  • Składnia JQL i przykładowe zapytania
  • Raporty projektowe, czasowe
  • Interpretacja raportów
  • Wizualizacja danych za pomocą wykresów
  • Gadgety raportowe (rozbudowa dashboardu)
  • Analiza wyników w arkuszu kalkulacyjnym
  • Tworzenie filtrów i subskrybcji (powiadomienia email)
 3. Jira Workflow
  • Workflow - konfiguracja, edycja i dobre praktyki
  • Konfiguracja pól w zgłoszeniu (dodawanie, modyfikacja i wymagalność)
  • Konfiguracja workflow (warunki, walidatory, wyzwalacze i post-funkcje)
  • Najczęstsze błędy podczas konfiguracji workflow
 4. Plugin JIRA Agile
  • Co to jest JIRA Agile i do czego służy?
  • Nowe funkcjonalności interfejsu Jira
  • Tablice (planowanie, praca, wykresy i raporty, wdrożenia)
  • Korzystanie z Jiry w pracy w środowisku Agile (Scrum, Kanban)
  • Integracja z innymi systemami ekosystemu narzędziowego
  • Dobre praktyki pracy w Agile, tworzenie backlogów i opisu zadań
  • Estymacja godzinowa, story point i osobodni
 5. Administracja Jirą (podstawowe informacje /opcjonalnie/)
  • workflow (konfigurowanie, strategie, triggery, postfunkcje, validators, webhook) i workflow scheme
  • boardy (konfiguracja, korzystanie z estymacji Story Point i Time Estimate)
  • JQL i filtry
  • Worklogi
  • Custom Field
  • Issue Type i Issue Type Scheme
  • Screen i Screen Scheme
  • Permission Scheme
  • Role i uprawnienia
  • Konfiguracja serwerów SMTP
  • Tworzenie zadań z poczty przychodzącej IMAP/POP3
  • Zaawansowane opcje konfiguracyjne systemu
  • Zaawansowane opcje konfiguracyjne projektu
 6. Dodatki w Jira
  • Jira Service Desk
  • Jira Software (a.k.a. JIRA Agile, a.k.a. Greenhopper)
  • Pluginy (w instancjach Cloud i Behind the Firewall) i zarządzanie dodatkami
  • Performance Pluginów
  • Pluginy a baza dancyh
 7. Automatyzacja zadań administracyjnych
  • REST API
  • python-atlassian-api (porady od autora)
  • Zakładanie zadań z URL
 8. Lesson learned
  • Doświadczanie w zarządzaniu jedną z największych instancji na świecie
  • Migracje wielkoskalowe Jiry
  • Migracja userów z istniejącej instancji do LDAP/AD

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email