Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do programistów języka Java, pragnących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji internetowych opartych o wybrane technologie JEE.

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jak projektować i budować aplikacje webowe w oparciu o wybrane technologie JEE. Po zajęciach uczestnicy będą potrafili stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację internetową (działającą na serwerze aplikacyjnym, korzystającą z relacyjnej bazy danych). Szczegółowo poznają technologie prezentacji JSF 2.x włącznie z tworzeniem własnych walidatorów, konwerterów i komponentów. Zaznajomią się z popularnymi bibliotekami, takimi jak RichFaces czy PrimeFaces. Nauczą się implementować warstwę logiki biznesowej w oparciu beany CDI i specyfikację JPA.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie i prezentowane przykłady dostarczają ogromną dawkę praktycznych informacji wynikających z doświadczeń trenera. Tak zdobyta wiedza ma dużą wartość merytoryczną i może być stosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Java.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do JEE
  • Platforma / specyfikacja Java Enterprise Edition
  • Model komponentowy
  • Serwery aplikacyjne
  • Pakowanie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji
 2. Context and dependency injection (CDI)
  • Standard JSR-299
  • Beany zarządzane
  • Wstrzykiwanie zależności
  • Scopes
  • Metody producentów (Producer methods)
  • Interceptory (Interceptors)
  • Dekoratory (Decorators)
  • Zdarzenia (Events)
  • Stereotypy (Stereotypes)
  • Alternatywy (Alternatives)
 3. Wprowadzenie do JavaServer Faces
  • Wzorzec MVC w kontekście JSF
  • Podstawowe elementy frameworku
  • Struktura i konfiguracja aplikacji
  • Cykl obsłiugi żadania
 4. Budowa aplikacji
  • Faclets i biblioteki tagów
  • Komponenty wbudowane
  • Szablony
  • Beany zarządzanie
  • Bindowanie i obsługa zdarzeń
  • Nawigacja
  • Konertery i walidatory
 5. Aspekty zaawansowane
  • Komunikacja z wykorzystamiem technologii Ajax
  • Lokalizacja
  • Tworzenie własnych komponentów, konwerterów i walidatorów
  • Integracja z zewnętrznymi bibliotekami
  • Zabezpieczanie aplikacji
 6. Utrwalanie danych
  • Specyfikacja JPA
  • Obiekty encyjne - tworzenie i konfiguracja
  • Encje zarządzane vs. niezarządzane
  • Jednostki utrwalania
  • Usługa EntityManager
  • Mapowanie encji (adnotacje, XML)
  • Klucze główne i strategie ich generowania
  • Mapowanie relacji
  • Propagacja kaskadowa
  • Odwzorowywanie dziedziczenia
  • Język JPA QL (składnia, operatory, klauzule, wyrażenia funkcjonalne)
  • Wykonywanie złączeń
  • Zachłanne i leniwe ładowanie danych
  • Operacje UPDATE i DELETE
  • Obsługa transakcji
  • Propagacja transakcji
  • Blokowanie optymistyczne i pesymistyczne encji
 7. Przegląd zmian / wybranych nowości JEE 7
  • Java Message Service (JMS)
  • Bean Validation
  • Batch API
  • Java EE Concurrency
  • Servlet API
  • JavaServer Pages

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email