Powszechnie używane narzędzie do dystrybucji wiadomości bazujące na modelu publish – subscribe.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów chcących dowiedzieć się jakie możliwości i ograniczenia kryją się za wzorcem publish – subscribe, oraz w jaki sposób można wydajnie produkować i konsumować  zdarzenia przy wykorzystaniu Kafki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie teoretycznej (jak działa), oraz praktycznej (jak to implementować) wiedzy o technologii Apache Kafka.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie prowadzone jest przez osobę, która na co dzień projektuje, rozwija i utrzymuje aplikacje oparte na technologii Apache Kafka w środowisku produkcyjnym.

Wymagania

Wymagana podstawowa znajomość Javy, Spring oraz git.


Program szkolenia

1.  Teoretyczne wprowadzenie
- Kafka – jakie problemy rozwiązuje?
- Topic, partycja, offset – wytłumaczenie podstawowych pojęć
- Anatomia wiadomości
- Serializacja i deserializacja
- Środowisko składające się z wielu serwerów – jak działa replikacja?
2. Kafka-clients – natywna biblioteka
- Przykład implementacji konsumenta i producenta
- Właściwości konsumenta i producenta
- Czytanie z Kafki - pętla czytająca (poll loop) i zatwierdzanie pozycji (offset commit)
- Ćwiczenia praktyczne
3. Spring for Apache Kafka – czyli jak można sobie ułatwić
- KafkaTemplate
- @KafkaListener
- Ćwiczenia praktyczne
4. Testy integracyjne
- Kafka Embedded
- Omówienie konfiguracji
- Ćwiczenia
5. Kafka – uwierzytelnianie i autoryzacja
- Certyfikaty SSL – krótkie omówienie technologii
- Czym jest ACL i jak działa?
- Konfiguracja połączenia do Kafki po SSL
- Nadawanie uprawnień (strona serwera)
- Konfiguracja SSL dla producenta i konsumenta (strona klienta)
- Ćwiczenia praktyczne
6. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email