Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących poznać zagadnienia związane z uruchomieniem i konfiguracją protokołu SSL/TLS do prawidłowego zabezpieczenia komunikacji pomiędzy systemami.

Cel szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zaplanować i przygotować konfigurację systemów wykorzystujących protokół SSL/TLS w zależności od ich zastosowań (np. aplikacje webowe, poczta elektroniczna, sieć urządzeń typu IoT).

Mocne strony szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu podczas którego uczestnicy przygotowują różne konfiguracje protokołu SSL/TLS. Pozwoli im to w praktyce zapoznać się z różnymi technikami uwierzytelniania, wymiany klucza oraz zapewniania integralności i poufności danych.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność obsługi komputera w systemie Windows lub Linux.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows lub Linux. Niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego czytnika kart elektronicznych zgodnego z PC/SC.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji

  • dlaczego należy chronić dane
  • techniki zabezpieczania informacji
  • pojęcie integralności, poufności i uwierzytelnienia
  • kryptografia i jej zastosowania
  • najważniejsze współczesne algorytmy kryptograficzne: rodzina SHA, AES, DES, 3DES, DH, RSA, algorytmy oparte o krzywe eliptyczne (ECDH, ECDSA)
  • tryby szyfrowania z uwierzytelnieniem (ang. authenticated encryption, AE): CCM, GCM
  • problem bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych
  • repozytoria kluczy: JKS, JCEKS, PKCS#12, BC i BCFKS
 2. Infrastruktura klucza publicznego

  • rola infrastruktury klucza publicznego (ang. public key infrastructure, PKI)
  • klucz prywatny i publiczny
  • zgłoszenia certyfikacyjne (ang. certificate signing request, CSR)
  • certyfikat klucza publicznego: rodzaje certyfikatów dla usług sieciowych
  • lista unieważnionych certyfikatów (ang. certificate revocation list, CRL)
  • protokół OCSP (ang. online certificate status protocol)
 3. Działanie protokołu SSL/TLS

  • cechy protokołu SSL/TLS oraz jego zastosowania
  • wersje protokołu
  • przebieg działania i elementy protokołu: SSL Handshake, SSL Change Cipher, SSL Alert Protocol, SSL Record Protocol
  • protokół DTLS
  • rozszerzenia protokołu SSL/TLS
 4. Konfiguracja protokołu SSL/TLS

  • pakiety algorytmów (ang. cipher suites)
  • wybór metody uwierzytelnienia serwera i klienta
  • jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
  • pozyskanie certyfikatów
  • wybór metody wymiany/uzgodnienia klucza, pojęcie PFS (ang. perfect forward secrecy)
  • wybór algorytmów i parametrów protokołu
  • konfiguracja wybranych serwerów (np. dla usługi HTTPS)
  • wpływ certyfikatu oraz parametrów protokołu na zachowanie przeglądarki internetowej
  • działanie i wykorzystanie PSK (ang. pre-shared key)
  • działanie i wykorzystanie SRP (ang. secure remote password)
  • wykorzystanie programowych i sprzętowych końcówek SSL/TLS
  • wykorzystanie sprzętowych modułów bezpieczeństwa (ang. hardware security module, HSM), terminatorów SSL/TLS oraz kart elektronicznych, biblioteki PKCS#11
  • testowanie działania protokołu
  • weryfikacja poprawności konfiguracji
 5. Protokół SSL/TLS w usłudze HTTPS

  • mechanizm HSTS (ang. HTTP Strict Transport Security)
  • mechanizm HPKP (ang. HTTP Public Key Pinning)
  • wykorzystanie CSP (ang. Content Security Policy)
 6. Podsumowanie

  • aktualne zalecenia dotyczące algorytmów i parametrów protokołu
  • protokół TLS 1.3

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email