Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych oraz architektów pragnących poznać techniki budowy korporacyjnej magistrali usług (ESB, Enterprise Service Bus).

Cel szkolenia

Cele szkolenia obejmują:

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów i szyną ESB,
 • zapoznanie ze wzorcami integracyjnymi i metodami realizacji tych wzorców na szynie ESB,
 • przedstawienie dobrych i złych praktyk integracji oraz dostępnych na rynku narzędzi,
 • zdobycie praktycznych umiejętności związanych z produktem Apache ServiceMix.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość usług Web Service oraz technologii przetwarzania XML.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów implementowane są przykłady obrazujące realizację najpopularniejszych wzorców integracyjnych

Program szkolenia

 1. Podstawy integracji aplikacji korporacyjnych
  1. Sposoby integracji systemów i rodzaje architektury
  2. Podstawowe pojęcia i koncepcje związane z integracją systemów: silos, SOA, EIP, MEP, EAI, ESB, szyna usług, szyna danych, ETL, CMD, MOM, broker i adapter integracyjny, orkiestracja, integracja synchroniczna/asynchroniczna/offline, WS-* itd.
  3. Różnice pomiędzy szyną usług, platformą integracyjną, brokerem integracyjnym, serwerem kolejek itd.
  4. Przesłanki za i przeciw wdrażaniu platformy integracyjnej, cel wdrażania platformy integracyjnej w przedsiębiorstwie, migracja istniejących systemów „na szynę usług”
 2. Omówienie cech i funkcjonalności jakie dostarcza platforma ESB:
  1. Pomijalność lokalizacji
  2. Konwersja protokołów transportowych
  3. Transformacja wiadomości
  4. Routing wiadomości
  5. Uwydatnienie wiadomości
  6. Zabezpieczanie
  7. Monitorowanie i zarządzanie
  8. Wydajność
  9. Interoperacyjność
  10. Standaryzacja
 3. Przegląd i porównanie dostępnych na rynku narzędzi i technologii:
  1. komercyjne i niekomercyjne
  2. dojrzałe i rozwijające się
  3. bardziej i mniej popularne
  4. według pozostałych kryteriów
 4. Omówienie platformy Apache ServiceMix:
  1. Podstawowe składowe i architektura
   • Apache Karaf (kontener OSGi – modularność, wersjonowanie, runtime)
   • Apache Camel (framework integracyjny - routing, transformacja, konfiguracja)
   • Apache CXF (WS-* and RESTful Web Services)
   • Apache ActiveMQ (serwer JMS)
  2. Dodatkowe komponenty wspierane przez Apache ServiceMix
   • Activiti (silnik BPM)
   • Apache OpenJPA (wsparcie dla Java Persistence API)
   • Apache Aries (zarządzanie transakcjami poprzez Java Transaction API)
  3. Pojęcia i terminologia podstawowa dla Apache ServiceMix
  4. Pojęcia i terminologia podstawowa dla Apache Camel
   • Routes
   • Endpoint
   • Camel Context
   • Camel Component
   • Message, Exchange
   • Processor
   • DSL’s: Java DSL, Spring DSL
  5. Jakość realizacji usług przez platformę ServiceMix (mechanizmy realizacji: wysokiej dostępności, odporności na awarię, równoważenia obciążenia, persystencji, transakcyjności, bezpieczeństwa)
  6. Podobieństwa i różnice względem innych platform ESB
   • JBoss Fuse i Fabric8
   • Red Hat JBoss Fuse Service Works
 5. Najczęściej stosowane wzorce integracyjne
  1. Kanał
  2. Wiadomość
  3. Usługa
  4. Filtr
  5. Router
  6. Transformator
  7. Endpoint
 6. Praca z wiadomościami
  1. Struktura wiadomości
  2. Typy i formaty wiadomości
  3. Transformacja i konwersja wiadomości
  4. Walidacja wiadomości
  5. Persystencja wiadomości
 7. Praca z usługami
  1. Konstrukcja usług
  2. Typy usług
  3. Kontrakt usługi
  4. Konfigurowanie usług
 8. Aranżacja usług i routing wiadomości na szynie ESB
  1. Rejestry i repozytoria usług
  2. Routing na szynie ESB
  3. Routing ze względu na treść (content based routing)
  4. Notyfikacje
 9. Jakość realizacji usług
  1. Replikacja usług
  2. Clustering na poziomie usług i protokołów transportowych
  3. Ponawianie wiadomości
  4. Monitoring i zarządzanie usługami
  5. Hot deployment
  6. Pozostałe
 10. Zabezpieczanie usług
  1. Bezpieczne usługi na szynie
  2. Autoryzacja i autentykacja
  3. Szyfrowanie danych na szynie
 11. Obsługa błędów
  1. Ponawianie
  2. Kompensacja
  3. Wycofywanie
  4. Przetwarzanie transakcyjne
 12. Wydajność
  1. Tuning parametrów usług: transport, ilość wątków itp.
  2. Cache
  3. Tuning parametrów JVM
  4. Tuning na poziomie serwera aplikacyjnego, serwera kolejek, bazy danych
 13. Testowanie usług na szynie ESB
  1. Metody i narzędzia wspomagające testowanie usług (automatyzacja)
 14. Zaawansowane usługi na szynie ESB
  1. Różnica pomiędzy przepływem integracyjnym, orkiestracją usług (BPEL), a procesem biznesowym (BPM)
  2. Wsparcie dla procesów biznesowych (BPM) i orkiestracji usług (BPEL)
  3. Wsparcie dla reguł biznesowych (BRMS)
  4. Wsparcie dla przetwarzania strumieni zdarzeń (CEP)
 15. Przegląd najczęściej stosowanych adapterów integracyjnych
 16. Dobre i złe praktyki budowy rozwiązań integracyjnych w oparciu o szyny ESB
  1. Często spotykane praktyki
  2. Zalecane wzorce projektowe oraz anty-wzorce których należy unikać
  3. Zalecane protokoły komunikacyjne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email