Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów java, analityków systemowych oraz architektów pragnących poznać techniki budowy korporacyjnej magistrali usług (ESB, Enterprise Service Bus).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów i szyną ESB, zapoznanie z wzorcami integracyjnymi i metodami realizacji tych wzorców na szynie ESB, przedstawieniem dobrych i złych praktyk integracji, dostępnych na rynku narzędzi.

Szkolenie jest realizowane w kilku wariantach – dla programistów, dla analityków systemowych, architektów. W zależności od grupy szkoleniowej, główny nacisk położony jest na kwestie teoretyczne lub na praktyczne i implementację rozwiązań integracyjnych.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java, przynajmniej podstawowa znajomość usług webservice oraz technologii przetwarzania XML. Zalecana jest również znajomość podstaw JEE.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów implementowane są przykłady obrazujące realizację najpopularniejszych wzorców integracyjnych

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. The big picture:
  1. przedstawienie podstawowych pojęć i koncepcji związanych z szeroko pojętą integracją: silos, SOA, EIP, MEP, EAI, ESB, szyna danych, ETL, EDA, CMD, MOM, broker i adapter integracyjny, orkiestracja, integracja synchroniczna/asynchroniczna/offline, JBI, SCA, WS-* itd.
  2. prezentacja różnic pomiędzy szyną danych, platformą integracyjną, brokerem integracyjnym, integracją, serwerem kolejek itd.
  3. przesłanki za i przeciw wdrażaniu platformy integracyjnej, cel wdrażania platformy integracyjnej w przedsiębiorstwie, migracja istniejących systemów „na szynę danych”
 2. Omówienie cech i funkcjonalności jakie dostarcza platforma ESB:
  1. Pomijalność lokalizacji
  2. Konwersja protokołów transportowych
  3. Transformacja wiadomości
  4. Routing wiadomości
  5. Uwydatnienie wiadomości
  6. Zabezpieczanie
  7. Monitorowanie i zarządzanie
  8. Wydajność
  9. Interoperacyjność
  10. Standaryzacja
 3. Przegląd i porównanie dostępnych na rynku narzędzi i technologii:
  1. komercyjne i niekomercyjne
  2. w oparciu o stos JEE, .NET, inne
  3. dojrzałe i rozwijające się
  4. software’owe i hardware’owe
  5. bardziej i mniej popularne
  6. według pozostałych kryteriów
 4. Omówienie wybranej platformy ESB:
  1. Pojęcia i terminologia podstawowa dla danej platformy ESB
  2. Podstawowe składowe i architektura danej platformy ESB
  3. Jakość realizacji usług przez daną platformę (mechanizmy realizacji: wysokiej dostępności, odporności na awarię, równoważenia obciążenia, persystencji, transakcyjności, bezpieczeństwa)
  4. Podobieństwa i różnice względem innych platform ESB>
  5. Zgodność ze standardami (JBI, SCA, …)
  6. Źródła wiedzy
 5. Najczęściej stosowane wzorce integracyjne
  1. Kanał
  2. Wiadomość
  3. Usługa
  4. Filtr
  5. Router
  6. Transformator
  7. Endpoint
 6. Praca z wiadomościami
  1. Struktura wiadomości
  2. Typy i formaty wiadomości
  3. Transformacja i konwersja wiadomości
  4. Walidacja wiadomości
  5. Persystencja wiadomości
 7. Praca z usługami
  1. Konstrukcja usług
  2. Typy usług
  3. Kontrakt usługi
  4. Konfigurowanie usług
 8. Aranżacja usług i routing wiadomości na szynie ESB
  1. Rejestry i repozytoria usług
  2. Routing na szynie ESB
  3. Routing ze względu na treść (content based routing)
  4. Notyfikacje
 9. Jakość realizacji usług
  1. Replikacja usług
  2. Clustering na poziomie usług i protokołów transportowych
  3. Ponawianie wiadomości
  4. Monitoring i zarządzanie usługami
  5. Hot deployment
  6. Pozostałe
 10. Zabezpieczanie usług
  1. Bezpieczne usługi na szynie
  2. Autoryzacja i autentykacja
  3. Szyfrowanie danych na szynie
 11. Obsługa błędów
  1. Ponawianie
  2. Kompensacja
  3. Wycofywanie
  4. Przetwarzanie transakcyjne
 12. Wydajność
  1. Tuning parametrów usług: transport, ilość wątków itp.
  2. Cache
  3. Tuning parametrów JVM
  4. Tuning na poziomie serwera aplikacyjnego, serwera kolejek, bazy danych
 13. Zaawansowane usługi na szynie
  1. Wsparcie dla BPM
  2. Wsparcie dla BRMS
  3. Wsparcie dla CEP
 14. Przegląd najczęściej stosowanych adapterów oraz connectorów integracyjnych.
 15. Dobre i złe praktyki budowy integracji i szyn danych, zalecane wzorce projektowe, zalecane protokoły komunikacyjne, czego należy unikać itd.

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email