Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych oraz architektów pragnących poznać techniki budowy korporacyjnej magistrali usług (ESB, Enterprise Service Bus).

Cel szkolenia

Cele szkolenia obejmują:

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz standardami związanymi z integracją systemów i szyną ESB,
 • zapoznanie ze wzorcami integracyjnymi i metodami realizacji tych wzorców na szynie ESB,
 • przedstawienie dobrych i złych praktyk integracji oraz dostępnych na rynku narzędzi,
 • zdobycie praktycznych umiejętności związanych z produktem Mule ESB.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java, przynajmniej podstawowa znajomość usług WebService oraz technologii przetwarzania XML. Zalecana jest również znajomość podstaw Java EE.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów implementowane są przykłady obrazujące realizację najpopularniejszych wzorców integracyjnych za pomocą Mule ESB.

Program szkolenia

 1. Wstęp do integracji w oparciu o ESB

  1. Omówienie czym jest integracja
  2. Rozróżnienie czymn jest Point-to-Point, EAI, ESB
  3. Omówienie składowych Mule
  4. Porównanie Mule CE z EE
  5. Omówienie podstawowych wzorców integracyjnych
 2. Środowisko developerskie

  1. Omówienie składowych środowiska developerskiego
  2. Weryfikacja konfiguracji
  3. Utworzenie pierwszego projektu
  4. Zbudowanie pierwszego projektu
  5. Uruchomienie pierwszego projektu
  6. Zabezpieczenia na szynie usług
  7. Export do repozytorium GIT

  Warsztat to:

  • Utworzenie projektu z prostym przepływem w Anypoint Studio
  • Zbudowanie Mavenem
  • Założenie projektu na GitHub
  • Deploy na Mule CE on-prem
 3. Podstawy Mule ESB

  1. Omówienie czym jest Message
  2. FlowVars, SessionVars, Inbound/Outbound Properties
  3. Wprowadzenie do języka MEL
  4. Omówienie czym jest Flow oraz SubFlow
  5. HTTP Input/Output connector
  6. Zarządzanie właściwosciami w projekcie
  7. Logowanie
  8. Projekt domenowy

  Warsztat to:

  • Utworzenie dwóch przepływów zgodnie z tematyką wykładu
  • Utworzenie projektu domenowego i podpięcie aplikacji pod niego
 4. Komponenty Mule ESB

  1. Omówienie poszczególnych grup komponentów dostępnych na platformie
  2. Przedstawienie działania wybranych komponentów z grup
  3. Realizacja warsztatów w oparciu o wybrane komponenty

  Warsztat to:

  • Przepływ odbierający JMS / ActiveMQ
  • Przepływ wysyłający do Active MQ
  • Zastosowanie różnych komponentów do zbudowania przepływów zgodnie z wymaganiami
 5. Realizacja usług REST

  1. Definiowanie Rest API używając specyfikacji Raml 1.0
  2. Publikacja usługi na Mule ESB
  3. Testowanie usług restowych
  4. Konsumpcja usługi REST

  Warsztat to:

  • Utworzenie projektu na podstawie gotowego kontraktu raml
  • Walidacja komunikatów
  • Wywoływanie usług trzecich
 6. Realizacja usług SOAP (zakres ten sam dla EE, CE, tylko inny kontent)

  1. Definiowanie SOAP API
  2. Publikacja usługi na Mule ESB
  3. Testowanie usług SOAPI
  4. Konsumpcja usługi SOAP

  Warsztat to:

  • Implementacja operacji na Mule ESB, dla istniejącego kontraktu WSDL
  • Wywołanie usługi trzeciej z poziomu Mule ESB
  • Podstawowa autoryzacja
 7. Wstęp do dataweave (dla szkolenia EE)

  1. Transformacje tablic
  2. Transformacje struktur XML
  3. Operatory
 8. Transformacje i ekstrakcja danych (dla szkolenia CE)

  1. Transformacje JSON - JSON
  2. Transformacje XML - XML (XPath, XSLT)
  3. Transformacje XML - JSON
  4. Transformacje zaawansowane

  Warsztat to:

  • Mapowanie JSONowych komunikatów na komunikaty JSON o innej strukturze dla usługi REST
  • Mapowanie dokumentów XML na inne używająć wyrażeń XPath oraz XSLT dla SOAP API
  • Mapowanie odpowiedzi XML zwróconej przez SOAP API na JSON dla REST API
 9. Error handling

  1. Rodzaje wyjątków występujących na Mule ESB
  2. Strategie obsługi błędów
  3. Domyślna oraz globalna strategia obsługi błędów

  Warsztat to:

  • Wprowadzenie obsługi wyjątków dla REST API
  • Wprowadzenie obsługi wyjątków dla SOAP API
  • Tworzenie strategii domyślnej do obsługi nieobsłużonych błędów
 10. Testy jednostkowe MUnit

  1. Omówienie rodzajów testów
  2. Omówienie struktury case testowego w MUnit
  3. Przedstawienie Asercji
  4. Mockowanie komponentów

  Warsztat to:

  • Przygotowanie testów jednostkowych dla prywatnych przepływów REST API
  • Przygotowanie testu z zaślepką komponentu wywołującego usługę SOAP
 11. Use Case (temat dodatkowy, w przypadku sprawnej pracy grupy)

  1. Zrealizowanie usługi masowej wysyłki kont do utworzenia
  2. Stworzenie architektury trójwarstwowej
  3. Odseparowanie poszczególnych odpowiedzialności do odpowiedniej warstwy

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email