Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane przede wszystkim deweloperom i administratorom, jednocześnie szeroko wprowadzające
każdego zainteresowanego tworzeniem, uruchamianiem i zarządzaniem aplikacjami wykorzystującymi kontenery.

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie do wykorzystania platformy Kubernetes
 • Poznanie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem aplikacji wykorzystujących kontenery (w szczególności opartych o architekturę mikroserwisów)
 • Nabycie umiejętności wykorzystania Kubernetes w zakresie monitorowania, tuningu i skalowania aplikacji

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie i prezentowane przykłady dostarczają ogromną dawkę praktycznych informacji. Zdobywana wiedza ma dużą wartość merytoryczną i
może być zastosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania, sieci komputerowych oraz
podstawy Linuxa.

Parametry szkolenia:

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Kubernetes
  • Architektura, możliwości oraz najważniejsze koncepcje
  • Kubernetes w kontekście Continuous delivery i DevOps
  • Kontenery (Docker, rkt)
  • Podstawy użycia
 2. Praktyczne wprowadzenie do technologii Docker
  • Tworzenie i uruchamianie kontenerów
  • Budowanie obrazów z użyciem Dockerfile
  • Utrwalanie i współdzielenie informacji z Volumes
  • Konfigurowanie sieci
  • Rejestry
  • Zarządzanie wieloma kontenerami z użyciem Docker Compose
  • Docker Swarm
 3. Podstawy zarządzania pods
  • Organizacja i uruchamianie kontenerów z użyciem pods
  • Tworzenie pods za pomocą deskryptorów (yaml, json)
  • Wykorzystanie kubectl
  • Labels / labels selectors w kontekście zarządzania pods
  • Adnotacje
  • Grupowanie zasobów z użyciem namespaces
  • Zatrzymywanie i usuwanie pods
 4. Wdrażanie i utrzymanie pods
  • Tworzenie i odkrywanie usług
  • Monitorowanie stanu usług
  • Udostępnianie usług dla zewnętrznych klientów
  • Skalowanie usług
  • Replication Controllers vs. ReplicaSets vs. DeamonSets
  • Job resource - uruchamianie zaplanowanych zadań
  • Współdzielenie danych z użyciem volumes
  • Dynamiczne przydzielanie zasobów
  • Persistent storage
  • Konfiguracja (linia poleceń, zmienne środowiskowe, ConfigMap)
  • Bezpieczeństwo konfiguracji
  • Dostęp do metadanych zawartych w pods i zasobów aplikacyjnych
  • Aktualizacja pods
 5. Zagadnienia zaawansowane
  • Wdrażanie i utrzymanie aplikacji posiadających współdzielony stan (StatefulSets)
  • Wewnętrzne mechanizmy Kubernetes
  • Bezpieczeństwo na poziomie clustra i poszczególnych węzłów
  • Zarządzanie dostępnymi zasobami
  • Automatyczne skalowanie
  • Dobre praktyki
  • Rozszerzanie możliwości Kubernetes

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email