Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane przede wszystkim deweloperom i administratorom, jednocześnie szeroko wprowadzające
każdego zainteresowanego tworzeniem, uruchamianiem i zarządzaniem aplikacjami wykorzystującymi kontenery.

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie do wykorzystania platformy Kubernetes
 • Poznanie dobrych praktyk związanych z wdrażaniem aplikacji wykorzystujących kontenery (w szczególności opartych o architekturę mikroserwisów)
 • Nabycie umiejętności wykorzystania Kubernetes w zakresie monitorowania, tuningu i skalowania aplikacji

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie i prezentowane przykłady dostarczają ogromną dawkę praktycznych informacji. Zdobywana wiedza ma dużą wartość merytoryczną i
może być zastosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania, sieci komputerowych oraz
podstawy Linuxa.

Parametry szkolenia:

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

Docker (1dzien)

 1. Wprowadzenie
  • Dlaczego Docker?
  • Porownanie aplikacji monolitycznych oraz mikroserwisow
  • Docker - edycje oraz wersjonowanie
 2. Architektura i komponenty
  • Cgroups
  • Namespaces
  • Zarzadzanie obrazami
  • Instrukcje Dockerfile
  • Wersjonowanie kodu oraz obrazow
  • Najlepsze praktyki zwiazane z budowaniem, zarzadzaniem oraz przechowywaniem obrazow
 3. Sieci
  • Mapowanie portow
  • Domyslne sieci
  • Sieci definiowane przez uzytkownikow
 4. Dane w kontenerach
  • Wolumeny – wolumeny danych, montowanie plikow oraz katalogow z hosta, kopie zapasowe oraz ich przywracanie
 5. Rejestry obrazow
  • Rejestr jako usluga DockerHub, Quay.io, Elastic Container Registry, Google Registry Engine
  • Własny rejestr Docker'a
 6. Codzienna administracja
  • Metryki – CAdvisor, Prometheus/Grafana/AlertManager
  • Polityki restartow
  • Logowanie zdarzen
  • Kontenery z wieloma procesami
 7. Bezpieczenstwo kontenerow

 8. Ekosystem Docker'a

  1. Docker Swarm
  • docker-compose
  • docker-machine
  • docker cloud
  • Obrazy
  • Kontenery
  • Pliki konfiguracyjne oraz dane uwierzytelniajace
  • Zarzadzanie wiecej niz jednym demonem Docker'a
  • Systemy orkiestracji
 9. 9 Docker w Produkcji

  Kubernetes (3dni)

 1. Kubernetes - historia oraz podstawy
 2. Architektura
  • Komponenty platformy zarządzania or minionow
  • Zarządzanie obiektami Kubernetes'a (imperatywne oraz deklaratywne)
  • Manifesty obiektów
  • Docker w Kubernetesie
 3. Podstawy Kubernetes'a
  • Rzeczy niezbędne
   • Minikube
   • Dashboard
   • Namespaces
   • Nodes
   • Pods
   • Labels and Selectors
   • Services
   • Replication Controllers
   • Replica Sets
   • Deployments
   • Jobs
   • CronJobs
   • DaemonSets
   • StatefullSets
   • Annotations
  • Uwierzytelnianie oraz Autoryzacja
   • Kubeconfig
   • Użytkownicy (użytkownicy i konta serwisowe)
   • Strategie uwierzytelniania
   • Kontrola dostępu oparta na rolach
  • Sieci
   • Docker vs Kubernetes
   • Dostęp do aplikacji
   • DNS w Kubernetes'ie
   • Serwisy (typy: CusterIP, NodePort, LoadBalancer, ExternalIP, ExternalName)
   • LoadBalancing
   • Ingresses
   • Container Network Interfaces (CNI)
   • Polityki Sieciowe
  • Storage
   • ConfigMaps
   • Secrets (generic, docker-registry, tls)
   • Typy wolumenow
   • Static persistent volumes
   • Dynamic persistent volumes (storage classes , pvcs, reclaim policies)
  • Dodatkowe funkcjonalności
   • Liveness and readiness probes
   • Horizontal Pod Autoscalers with Heapster
   • Init containers
   • NodeSelectors
   • Affinity and anti-affinity rules
   • Taints and Tolerations
   • Zarzadzanie limitami oraz ograniczeniami dla CPU i pamięci
   • Priorytety pod'ow oraz wywłaszczanie
   • Konserwacja maszyn
   • Polityki aktualizacji aplikacji (recreate, ramped, blue/green, canary, a/b testing, shadow)
  • Logowanie oraz Monitoring
   • Logowanie na poziomie maszyny
   • Logowanie na poziomie klastra
   • Heapster, cAdvisor and Storage Backends
 4. Kubernetes - najlepsze praktyki
 5. Helm – Menedżer pakietów aplikacji w Kubernetes'ie
 6. Kubernetes - Dystrybucje oraz użyteczne narzędzia
  • Kubernetes jako usługa
  • KOPS
  • Kubespray
  • kubectx, kubens i inne użyteczne narzędzia
  • Kubeless
  • Kubeapps

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email