Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia webowych aplikacji mapowych z wykorzystaniem biblioteki Leaflet.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak

 • Tworzyć interaktywną mapę oraz integrować ją z innymi technologiami webowymi
 • Wykorzystywać mechanizmy wtyczek do dodawania nowych funkcjonalności
 • Przygotować dane przestrzenne, które można dodawać do mapy w sposób statyczny lub dynamiczny.
 • Wykorzystywać bibliotekę leaflet do rozwiązywania zaawansowanych problemów (routing, geokodowanie)

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy posiądą wiedzę umożliwiającą samodzielne tworzenie aplikacji webowych w postaci interaktywnych map.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest programistów chcących zapoznać się z technologią Leaflet, która służy do tworzenia interaktywnych webowych systemów informacji geograficznej (GIS)

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu JavaScript oraz tworzenia aplikacji webowych (w tym technologii serwerowych). Zrozumienie omawianych zagadnień ułatwi znajomość technologii GIS oraz innych technologii do tworzenia map (np. OpenLayers)

Parametry szkolenia

2 dni po 8 godzin

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do technologii Leaflet
 2. Instalacja Leaflet w środowisku webowym
 3. Integracja Leaflet z innymi frameworkami javascriptowymi (ExtJS, jQuery UI)
 4. Omówienie źródeł danych:
  1. Komercyjne i darmowe warstwy bazowe (Google, Bing, ESRI, OSM, MapQuest i inne)
  2. Usługi przestrzenne WMS i WFS
  3. Plikowe dane wektorowe
 5. Omówienie mechanizmów wtyczek (instalacja, konfiguracja)
 6. Tworzenie zawartości mapy (konfiguracja statyczna, dynamiczne dodawanie danych)
 7. Komponenty interfejsu oraz Interakcja z mapą:
  1. Nawigacja
  2. Wyświetlanie informacji o obiektach
  3. Mapa Nawigacyjna
  4. Legenda
  5. Szkło powiększające
  6. Rysowanie
  7. Inne
 8. Zaawansowane wykorzystanie biblioteki leaflet – integracja z zewnętrznymi serwisami GIS
  1. Odnajdywanie adresu (geokodowanie)
  2. Odnajdywanie najkrótszej ścieżki (routing)
 9. Symbolizacja warstw i tworzenie legendy
 10. Leaflet na urządzeniach mobilnych
 11. Ograniczenia biblioteki leaflet i kierunki rozwoju

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email