Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowanie jest dla osób rozpoczynających korzystanie z systemów informacji geograficznej (GIS) oraz chcących poznać możliwości użytkowania programu MapInfo, w szczególności metody prezentacji kartograficznej.

Cel szkolenia:

Uporządkowanie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi i metod GIS. Nabycie umiejętności świadomego posługiwania się terminologią z zakresu kartografii i GIS oraz sprawnego korzystania z programu MapInfo.

Mocne strony szkolenia

MapInfo Professional jest przyjaznym programem klasy GIS, pozwalającym na tworzenie, zarządzanie oraz aktualizację danych przestrzennych. Z jego pomocą można wizualizować i analizować dane na mapach, a także z powodzeniem budować zaawansowane systemy informacji przestrzennej.

Wymagania:

Atutem będzie wiedza z zakresu GIS, ale szkolenie obejmuje wprowadzenie z powyższej tematyki.

Parametry szkolenia:

1*8 godzin (1*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do GIS (Systemów Informacji Geograficznej)
 2. Poznanie środowiska programu MapInfo
 3. Zarządzanie plikami i zbiorami
 4. Tworzenie warstw oraz struktury atrybutowych baz danych, definiowanie odwzorowań
 5. Nadawanie georeferencji, właściwości map rastrowych
 6. Zasady edycji danych graficznych wektorowych i opisowych
 7. Tworzenie wydruków z MapInfo - wizualizacja danych, tworzenie i modyfikacja map tematycznych, etykietowanie, tworzenie legendy
 8. Korzystanie z baz danych, operacje arytmetyczne na danych, analizy
 9. Wyszukiwanie obiektów na podstawie atrybutów z wykorzystanie SQL
 10. Tworzenie prezentacji graficznych: kartogramów, kartodiagramów i wykresów
 11. Import i eksport danych między formatami: tab, shp, dbf i xls
 12. Geokodowanie i jego zastosowanie
 13. Korzystanie z usług WMS
 14. Rejonizacja i jej zastosowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email